De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Partneralimentatie “Is twaalf jaar de standaard?”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Partneralimentatie “Is twaalf jaar de standaard?”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven in opdracht van mr. E.J.A van Leuveren van Vierschaar
Advocatuur te Groningen. In dit onderzoekrapport worden de mogelijkheden onderzocht om
binnen de huidige wet- en regelgeving een (ver)korte alimentatieduur te verzoeken. Tevens
wordt de mogelijkheid onderzocht om te anticiperen op de initiatiefnota Partneralimentatie
door Tweede Kamerleden Van der Steur (VVD), Recourt (PvdA)en Berndsen (D66).
De aanleiding van dit onderzoeksrapport is dat bij Vierschaar Advocatuur enige
onduidelijkheid heerst of de alimentatietermijn van twaalf jaar die genoemd wordt in de
huidige wet- en regelgeving een maximum termijn is, of als standaard termijn beschouwd
moet worden. Tevens is het momenteel onduidelijk op welke gronden een eventueel verzoek
om een verkorte alimentatie duur gehonoreerd zou worden.
De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: ‘het doen van aanbevelingen aan
Vierschaaradvocatuur met betrekking tot de mogelijkheden tot het verzoeken om een verkorte
alimentatieduur en indien mogelijk op welke gronden deze verzocht kan worden, met
inachtneming van zowel de huidige wet- en regelgeving als de voorgenomen wetswijziging
door het in kaart brengen van de huidige wetgeving alsmede de inhoud van de initiatiefnota.
Dit wordt bereikt door onderzoek naar wet- en regelgeving, literatuur en jurisprudentie en het
afnemen van interviews bij echtscheidingsdeskundigen’.
De onderzoeksvraag die in dit onderzoeksrapport centraal staat is als volgt: ‘In hoeverre,
alsmede op welke gronden, is het voor Vierschaar Advocatuur mogelijk om binnen de huidige
wet- en regelgeving te verzoeken om een verkorte duur van partneralimentatie, al dan niet
anticiperend op de initiatiefnota?’

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2015
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk