De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Preventie en curatie van blessures bij jonge voetballers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Preventie en curatie van blessures bij jonge voetballers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Dit literatuuronderzoek heeft als doel het opstellen van aanbevelingen voor een preventief
programma en curatieve criteria wat betreft sporten zonder restricties (Return to Play). De volgende
onderzoeksvragen zijn opgesteld. Vraag 1: Welke preventieve maatregelen zijn het meest effectief bij
het voorkomen van blessures bij voetballers tussen 6-16 jaar? Vraag 2: Bij welke scores op de curatieve
uitkomstmaten pijn, mobiliteit, neuromusculaire functie, spierkracht en angst kan sporthervatting
worden aanbevolen bij voetballers tussen 6-16 jaar?
Methode: De artikelen zijn gezocht in de Pubmed met gebruik van verschillende trefwoorden en Meshtermen
gecombineerd door middel van Boleaanse Operatoren. Van de relevante titels werden de
samenvattingen gelezen waarna de artikelen werden vergeleken met de in- en exclusiecriteria die voor
de studie waren opgesteld. Ook werden de geïncludeerde onderzoeken beoordeeld door middel van de
PEDro-score om de methodologische kwaliteit te bepalen.
Resultaten preventief: Er zijn negen artikelen geïncludeerd. Uit de resultaten blijkt dat bijna alle
onderzochte oefenprogramma’s een positief effect teweegbrachten op het verminderen van
voetbalblessures. Slechts één artikel liet noch positieve noch negatieve effecten zien. De overige
artikelen (n=8) lieten positieve resultaten zien, waarvan twee relatief laag en verwaarloosbaar en
waarvan twee slechts de knie onderzochten. Op basis van de oefenprogramma’s en resultaten van de
vier overblijvende artikelen is een aanbeveling gedaan voor het beste preventieve oefenprogramma.
Resultaten curatief: Acht artikelen zijn geïncludeerd om antwoord te geven op de tweede
onderzoeksvraag. Hieruit zijn resultaten gebleken die vrij gelijkvormig waren op gebied van pijn,
mobiliteit, spierkracht en angst om weer zonder restricties te mogen sporten. De artikelen bleken het
tevens eens te zijn over de neuromusculaire functie, maar niet over de beste manier om dit te testen.
Conclusie: De belangrijkste onderdelen van een preventief programma zijn de training van de corestabiliteit,
neuromusculaire controle en balans, plyometrie en behendigheid. De FIFA 11+ onderzocht
door Soligard et al. en Oewoeye et al. bevat deze onderdelen en wordt door de resultaten, praktische
uitvoerbaarheid en onderbouwing aanbevolen aan jonge voetballers tussen 6 en 16 jaar. De nadruk moet
hierbij liggen op de techniek en uitvoering. Op basis van een resultatenvergelijking gericht op praktische
uitvoerbaarheid en overeenkomsten in criteria zijn aanbevelingen gedaan over de progressie naar lichte
sportspecifieke activiteiten en de overgang naar sporten zonder restricties.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk