De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Functional Movement Screen (FMS) bij sporters in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Functional Movement Screen (FMS) bij sporters in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: De laatste jaren is het aantal blessures in Nederland alleen maar toegenomen. Om deze reden is er binnen de fysiotherapie dan ook steeds meer aandacht voor blessurepreventie. Een manier om het aantal blessures terug te dringen is het observeren en analyseren van functionele bewegingspatronen. De Functional Movement Screen (FMS) dient als een meetinstrument voor het in kaart brengen van bewegingspatronen en blijkt een goede voorspeller van blessures. Het doel van dit onderzoek is om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de FMS te bepalen bij sporters in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar.
Methode: Er werd een interbeoordelaarsbetrouwbaarheids onderzoek gedaan. Zes proefpersonen (drie mannen en drie vrouwen) voerden de FMS componenten uit, welke vanuit het frontale en sagittale (links en rechts) aanzicht werden gefilmd. Voor de beoordeling van de video’s voldeden veertien personen aan de inclusiecriteria. Binnen de beoordelaarsgroep waren er beoordelaars met nul tot drie jaar ervaring (zes personen), maar de meerderheid van de groep had meer dan drie jaar ervaring in het gebruik van de FMS (acht personen). De veertien beoordelaars bepaalden de FMS scores aan de hand van de videobeelden per proefpersoon. De resultaten werden verwerkt en geanalyseerd in SPSS versie 23.0 en Microsoft Excel 2013. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd middels de Fleiss’ kappa berekend voor zowel de individuele proefpersonen als de individuele FMS componenten.
Resultaten: Beoordelaars komen tot een matige interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wat betreft de totale FMS scores per proefpersoon bij sporters in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar. Hierbij komt naar voren dat de mate van overeenkomst varieert per individuele FMS component, waarbij de Shoulder Mobility (k 0.58) en Active Straight Leg Raise (k 0.41) een redelijke overeenkomst kennen tussen de beoordelaars, terwijl de Deep Squat (k 0.09), In-Line Lunge (k 0.07) en Rotary Stability (k 0.05) het laagste niveau van betrouwbaarheid behalen. Beoordelaars met een FMS certificaat level 1 en 2 behalen gemiddeld een betere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (min. k 0.28 en max. k 0.56) in vergelijking tot beoordelaars zonder FMS certificaat (min. k -0.07 en max. k 0.35). Ook het veelvuldig gebruiken van de FMS kwam de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ten goede. Beoordelaars welke de FMS jaarlijks meer dan 30 keer per jaar gebruiken hebben gemiddeld een redelijke betrouwbaarheid (min. k 0.39 en max. k 0.70) terwijl beoordelaars welke de FMS nul tot tien keer per jaar gebruiken gemiddeld een slechte overeenkomst kennen (min. k -0.23 en max. k 0.36).
Conclusie: Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het veelvuldig gebruiken van de FMS en het bezit van een FMS certificaat level 1 en 2 een positieve invloed hebben op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Het lijkt om die reden aannemelijk dat een training of cursus de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de FMS verhoogt. In de toekomst zal er een vervolgonderzoek gedaan moeten worden met een grotere onderzoekspopulatie.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk