De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Revalideren is leren

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van NAH-patiënten met revalideren op basis van leerprincipes in UMCG Beatrixoord.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Revalideren is leren

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van NAH-patiënten met revalideren op basis van leerprincipes in UMCG Beatrixoord.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Revalideren is leren, wat betekent dat revalidatie elementen van een leerproces in zich moet hebben. Deze elementen zijn door Inge Vuijk vertaald naar 11 leerprincipes. Het leerprincipe ‘’eigenaarschap’’ betekent bijvoorbeeld dat de patiënt zelf doelen stelt en eigenaar is van zijn eigen revalidatieproces.
De leerprincipes zijn geïmplementeerd in revalidatiecentrum ‘’Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Beatrixoord’’, op de klinische afdeling waar patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) revalideren. Elke doordeweekse dag is ‘’Revaliderend Leren’’ geroosterd, waarin therapeuten
aanwezig zijn om op vraag van de patiënt te oefenen. In de praktijk blijkt dat patiënten afwachtend zijn en de regie bij de behandelaar neerleggen. Verdere implementatie van de leerprincipes vraagt om een uitgebreid onderzoek naar de patiëntenervaringen. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘’Hoe ervaren
NAH-patiënten uit Beatrixoord Revaliderend leren?’’

Methode
Bovenstaande onderzoeksvraag is beantwoord door middel van kwalitatief onderzoek. Er zijn halfgestructureerde interviews afgenomen bij NAH-patiënten uit Beatrixoord. Er is een interviewguide opgesteld met de topics: patiënt, revaliderend leren patiënt, doelen, hulp en samenwerken, regie, context en mening. De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd waarna de samenhang tussen de data is gerapporteerd.

Resultaten
Er zijn 6 patiënten geïnterviewd. Patiënten geven aan positieve ervaringen te hebben met Revaliderend leren. Zij vinden het prettig om deze uren zelf te mogen indelen en te bepalen wat zij willen oefenen. Patiënten werken hierbij vooral samen met de therapeut. Doelen worden door de patiënt bedacht of in overleg met de therapeut. Patiënten ervaren ‘’eigen regie’’ in het zelf indelen van
de uren en tijdens behandelingen, waarin er altijd overleg is met de therapeut. Patiënten zien het leren binnen Beatrixoord als betekenisvol en geven aan dat het geleerde bijdraagt aan hun zelfstandigheid. Revaliderend leren wordt door enkele patiënten gezien als te veel en te snel achter elkaar. Patiënten
geven aan op tijd te staan vanwege de planning. Daarnaast is het niet altijd duidelijk wat er met Revaliderend leren wordt bedoeld en wat de mogelijkheden binnen Beatrixoord zijn.

Discussie
Enkele aanpassingen om patiënten nog optimaler tot revaliderend leren te laten komen zijn gericht op de tijdsplanning, het zichtbaar maken van doelen en het kiezen van een andere benaming. Door omstandigheden binnen Beatrixoord zijn alleen patiënten met fysieke beperkingen geïnterviewd.
Daarom wordt aanbevolen om, voor verdere implementatie van de leerprincipes, ook de ervaringen van patiënten met talige en cognitieve problemen in kaart te brengen. Daarnaast wordt aanbevolen om de ervaringen van medewerkers te onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
PartnerUMCG CvR Beatrixoord
Datum2022-07-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk