De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De uitzendkracht in zijn kracht: investeren in welzijn en goed werkgeverschap

Een praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar de werkbevlogenheid onder de uitzendkrachten van 2M Recruitment

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De uitzendkracht in zijn kracht: investeren in welzijn en goed werkgeverschap

Een praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar de werkbevlogenheid onder de uitzendkrachten van 2M Recruitment

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de jaren heen is er steeds meer onderzoek gedaan naar de emotionele en mentale belasting
van het werk op werknemers en uitzendkrachten. Hieruit blijkt dat werknemers die bevlogen zijn en
positief tegenover hun werk staan, vaak ook productiever zijn, wat ten goede komt voor de
organisatie. Om als organisatie te kunnen investeren in de werkbevlogenheid van werknemers, is het
belangrijk om eerst de factoren in kaart te brengen die maken dat een werknemer werkbevlogenheid
ervaart.
Dit onderzoek is ontstaan om de werkbevlogenheid onder de uitzendkrachten van 2M Recruitment in
kaart te brengen, met als doel het bevorderen van het welzijn van de uitzendkrachten en te kunnen
investeren in goed werkgeverschap. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Hoe kan
2M Recruitment de werkbevlogenheid onder zijn uitzendkrachten stimuleren?’
De werkbevlogenheid wordt gemeten aan de hand van het Job Demands Resources model van
Bakker en Demerouti (2007), door het in kaart brengen van de taakeisen en energiebronnen en
ontwikkelingsmogelijkheden.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd waarbij er met behulp van semigestructureerde diepte-interviews kennis en inzicht is
verkregen over de werkbevlogenheid van de uitzendkrachten van 2M Recruitment. Uit de resultaten
van de diepte-interviews is gebleken dat de uitzendkrachten een te hoge werkdruk in combinatie
met weinig regelmogelijkheden en autonomie als taakeisen ervaren die energie kosten.
Daartegenover worden loopbaanmogelijkheden, goede relaties met collega’s, een werk-privé balans
en binding met de werkgever, als belangrijke energiebronnen gezien voor de uitzendkrachten.
Op basis van de interviews kan er geconcludeerd worden dat 2M Recruitment aandacht dient te
besteden aan het verminderen van de werkdruk, het aanbieden van loopbaanmogelijkheden en het
verbeteren van de communicatie binnen de organisatiestructuur. Hierbij is het belangrijk om zich
vooral te richten op de aspecten waar 2M Recruitment invloed op heeft, zoals het ontwikkelen van
regelmogelijkheden en persoonlijke hulpbronnen die ervoor zorgen dat de uitzendkrachten leren om
gaan met deze factoren. Investeringen in persoonlijke- en organisatieontwikkelingen zijn daarvoor
geschikte interventies om de werkbevlogenheid van de uitzendkrachten te stimuleren.
Een effectieve manier hiervoor blijkt het inzetten van werkbevlogenheidsinterventies die zich richten
op een individu gerichte aanpak waarbij de persoonlijke hulpbronnen op het gebied van houding en
gedrag worden geoptimaliseerd. Zo blijken trainingen op het gebied van timemanagement en
zelfredzaamheid effectief te zijn voor het vergroten van de autonomie en het ontwikkelen van regel
mogelijkheden. Loopbaanbegeleiding is een effectieve manier om uitzendkrachten te begeleiden in
hun persoonlijke ontwikkeling. Met samenvatting in het Engels. Includes a summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Partner2M International Recruitment
Datum2024-01-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk