De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Serious Gaming voor studenten

Deze ontwerpopdracht is gericht op het inzetten van een Serious Game ter preventie van stressklachten bij de studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Serious Gaming voor studenten

Deze ontwerpopdracht is gericht op het inzetten van een Serious Game ter preventie van stressklachten bij de studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor dit ontwerponderzoek is de berichtgeving over de vele studenten die kampen met stressklachten. Als stress chronisch wordt kan dit uiteindelijk leiden tot studievertraging, stoppen met de studie of een burn-out. Stress hoort bij het leven, een klein beetje stress is soms zelfs goed maar het moet niet verlammend worden. Er hoort een balans te bestaan tussen draaglast en draagkracht, deze balans is voor iedereen anders. Energiebronnen kunnen helpen draagkracht te vergroten. Hier moet iemand zich eerst bewust van zijn, in balans komen of blijven kan geleerd worden.
Een Serious Game zou een goede methode zijn om eerstejaarsstudenten op een interactieve manier iets te leren over stress, zodat inzichten een vaardigheden aan worden geleerd om stress te herkennen en in de toekomst te voorkomen. Serious Games geven een visuele weergave van een abstract idee, gebruikers raken meer betrokken en motiveert om zelf meer te leren. Deze vorm van training sluit goed aan bij de generaties Y (1980-1995) en Z (1996-2012), studenten die op dit moment een studie volgen.
De onderzoeksvraag was “op welke wijze kan een game ingezet worden als laagdrempelig instrument om eerstejaars studenten inzichten en vaardigheden aan te leren voor het herkennen en voorkomen van stress.”
Empathize fase
In de Empathize fase is onderzoek gedaan. Het veldonderzoek is gedaan door middel van semigestructureerde interviews. De interviews zijn gehouden met experts van de NhlStenden op het gebied van Serious Gaming maar ook deskundigen van de Hanzehogeschool Groningen die werken met de doelgroep. De ontwerpopdracht is vormgegeven aan de hand van de Design Thinking methode en het SeGa canvas, met de bevindingen is een prototype ontworpen voor een Serious Game.
Define fase
In de huidige situatie ervaren veel studenten chronische stress. Eerstejaarsstudenten hebben vaak nog weinig kennis over stress en energiebronnen en weten vaak niet wat de Hanzehogeschool te bieden heeft. Ook is naar voren gekomen dat er een taboe heerst op het praten over stress onder studenten. In de gewenste situatie kunnen studenten openlijk praten over stress, hebben studenten een beter beeld van hun stress en energiebronnen, zijn doelen opgesteld door de student om in balans te komen of te blijven en weten studenten wat de Hanzehogeschool te bieden heeft.
Prototype fase
Het delen van stress werkt al stress verlagend doordat studenten zorgen met elkaar delen. Het normaliseren van stress is waardevol omdat studenten vaak niet weten dat mede-studiegenoten ook soms last hebben van (chronische) stress. Herkenningspunten in het spel moet het nabespreken ondersteunen. Door middel van humor wordt het spel niet zwaar en serieus. Om het de speler makkelijk te maken is het spel speelbaar via de webbrowser.
Het spel is een platform game waarbij de hoofdpersoon ballonnen moet verzamelen om zijn draagkracht en draaglast in balans te houden. Door middel van muziek en omgeving wordt de sfeer bepaalt. Door middel van de stress meter wordt bepaald hoe de hoofdpersoon zich voelt. Als de draaglast te veel wordt, dan raakt de hoofdpersoon in een burn-out en begint het level opnieuw. De speler krijgt na elk level feedback. Na vijf levels is het spel klaar en kan de student doelen stellen voor zichzelf en zijn/haar energiebronnen en stressoren in kaart brengen. In het menu kan de speler bekijken waar hij/zij terecht kan binnen (of eventueel buiten) de Hanzehogeschool omtrent stresshantering.
Test fase
De studenten (n=13) gaven aan dat ze de gamevorm goed aan vonden sluiten bij de doelgroep. Studenten gaven aan dat het spel gebruikt zou kunnen worden binnen een slb les om een onderwerp als stress bespreekbaar te maken, zodat het minder confronterend zou zijn.
Discussie/ aanbevelingen
De discussie is opgebouwd op basis van de bevindingen in de Test fase en componenten waar een goede Serious Game aan moet voldoen maar nog niet zijn verwerkt in de Serious Game. Het spel is samen met de slb-les de Serious Game hiervoor zou een draaiboek gemaakt moeten worden.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2020-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk