De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is de intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van de Joint Position Error bij patiënten met nekklachten?

Een praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is de intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van de Joint Position Error bij patiënten met nekklachten?

Een praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie: In de literatuur is aangetoond dat nekklachten samenhangen met een verminderde mate van proprioceptie van de nek. De Joint Position Error (JPE) is een objectief meetinstrument dat de proprioceptie van de nek meet. Er bestaat weinig consensus over de betrouwbaarheid van dit meetinstrument, mede omdat er in eerdere onderzoeken vele variaties in de meetmethode en het gebruikte materiaal zijn toegepast. Fysiotherapie Noorderbad is gespecialiseerd in nek- en hoofdpijnklachten en hanteert een eigen protocol voor de JPE. De praktijk heeft nog weinig inzicht in de betrouwbaarheid van het door hen gebruikte protocol. Om die reden wordt er in deze studie onderzoek gedaan naar de intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van de JPE bij patiënten met nekklachten. Methode: In dit intra-beoordelaarsbetrouwbaarheidsonderzoek zijn 22 nekpatiënten geïncludeerd, die onder behandeling waren bij fysiotherapie Noorderbad. De met de JPE gemeten bewegingsrichtingen waren extensie, flexie, rotatie linksom en rotatie rechtsom. De Absolute Error vanaf de neutrale positie werd gemeten in centimeters (cm) voor meting 1 en meting 2. De Intraclass Correlatie Coëfficiënt (ICC) Absolute Agreement (95% CI) en Limits of Agreement (LoA) zijn berekend voor de statistische analyse. Het significantieniveau werd gesteld op p<0.05. Resultaten: De gevonden ICC-waarden zijn significant en variëren van gering tot matig (ICC 0.35-0.64). De Limits of Agreement variëren van ±7,42 cm tot ±9,38 cm. Conclusie: De intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid van de JPE volgens het protocol van Noorderbad is gering tot matig. De LoA geven aan dat een patiënt een groot verschil moet laten zien in de test om te spreken van een ‘echt’ resultaat na een behandeltraject. Of de gevonden resultaten in dit onderzoek acceptabel zijn voor het gebruik van dit meetinstrument in de praktijk is nog onduidelijk. Het wordt aanbevolen om vervolgonderzoek uit te voeren om na te gaan of de gevonden LoA overschreden kunnen worden, door voor en na een interventie te meten.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk