De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Integratie zonder participatie?

Een onderzoek naar de juiste werkwijze bij het ondersteunen van statushouders bij het integreren en re-integreren in de gemeente Borger-Odoorn.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Integratie zonder participatie?

Een onderzoek naar de juiste werkwijze bij het ondersteunen van statushouders bij het integreren en re-integreren in de gemeente Borger-Odoorn.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Stichting Sociale teams Borger-Odoorn is in de gemeente Borger-Odoorn verantwoordelijk voor diverse uitvoeringstaken binnen het sociaal domein. Sinds 1 januari 2018 is de Stichting ook verantwoordelijk om de ondersteuningstaken op het gebied van re-integratie vanuit de Participatiewet uit te voeren. Dit gebeurt vanuit team Werk. Het is de taak van team Werk om uitkeringsgerechtigden duurzaam te laten doorstromen op de participatieladder en waar mogelijk te ondersteunen bij het vinden van een baan. De groep mensen die een bijstandsuitkering ontvangen is erg divers, echter is er één groep bijstandsgerechtigden die de afgelopen jaar flink is gegroeid. Het gaat hier om statushouders, dit zijn inwoners met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze groep is zo gegroeid doordat er de afgelopen jaren een enorme toestroom van vluchtelingen is geweest. Vanuit gemeenten, belangenorganisaties en de politiek komen meerdere signalen dat de re-integratie en integratie van statushouders moeizaam verloopt en het te lang duurt voor zij zelfredzaam zijn. Ook de Stichting heeft dit probleem gesignaleerd in de gemeente Borger-Odoorn en dit is de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan de Stichting gericht op de inzet van instrumenten uit de Participatiewet ten behoeve van het bieden van maatwerk gericht op ondersteuning bij de integratie en participatie van statushouders in de gemeente Borger-Odoorn. Het is daarbij van belang dat rekening wordt gehouden met de verplichtingen die statushouders hebben op grond van de Wet Inburgering. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:
‘In hoeverre sluit de huidige werkwijze van de Stichting bij de begeleiding van statushouders in de gemeente Borger-Odoorn bij het integreren en re-integreren aan bij de Participatiewet, de Wet Inburgering, de onderliggende verordeningen en beleid, de literatuur, eerder onderzoek en de behoeftes van statushouders in de gemeente Borger-Odoorn?’
Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heeft er een literatuur- en een praktijkonderzoek plaatsgevonden. Gestart is met een onderzoek van het recht. Eerst is onderzocht welke verplichtingen statushouders hebben op grond van de Wet inburgering, de onderliggende verordeningen en beleid. Daarna is onderzocht welke re-integratievoorzieningen team Werk kan inzetten op grond van de Participatiewet, de onderliggende verordeningen en beleid. Om de succesfactoren en knelpunten bij het integreren en re-integreren in kaart te breng is veelal recent onderzoek geraadpleegd.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk