De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Queer liv(ing)

Een e-Health interventie voor jongvolwassenen met genderproblematiek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Queer liv(ing)

Een e-Health interventie voor jongvolwassenen met genderproblematiek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mentaal welzijn, gender- en seksuele identiteit zijn nauw met elkaar verweven. Het is bekend dat LHBT+-jongeren kwetsbaarder zijn en vaker te maken hebben met minderheidsstress dan hun hetero-cisgender leeftijdsgenoten, wat kan leiden tot psychische klachten. Deze scriptie heeft als doel een e-Health interventie te ontwikkelen en te implementeren binnen de Liv applicatie, gericht op jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar met genderproblematiek. De interventie is ontworpen om de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-GGZ) te ondersteunen in een blended-traject voor de behandeling van (milde) psychische klachten. De ontwikkeling van de interventie biedt de mogelijkheid om het psychisch welzijn van deze doelgroep te verbeteren en om een overbrugging te bieden met de huidige wachttijden voor een specialistisch GGZ-traject. De ontwerpvraag luidt als volgt: "Hoe kunnen we een e-Health interventie ontwikkelen, die aansluit bij jongvolwassenen met genderproblematiek, die een POH-GGZ kan inzetten in een blended-traject?"

Tijdens dit onderzoek is de Design Thinking methode toegepast. Dit is een geschikte methode voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze methode plaatst de gebruiker centraal, waardoor het onderzoek aansluit op de wensen en behoeften van de doelgroep. Het Design Thinking proces omvat vijf fasen: empathize, define, ideate, prototype en test, die allemaal zijn doorlopen.

De eerste drie fasen van de methode zijn uitgevoerd door middel van interviews met jongvolwassenen met genderproblematiek en behandelaars. In de empathize-fase werd diepgaand inzicht verkregen in zowel de persoonlijke ervaringen van jongvolwassenen met genderproblematiek als de professionele ervaringen van behandelaars. In de define-fase formuleerden respondenten een ontwerpvraag op basis van hun eigen ervaringen, wat heeft geleid tot het leggen van de focus op gender en seksuele voorkeur gedurende het onderzoek. Vervolgens werden in de ideate-fase ideeën gegenereerd als mogelijke oplossingen voor de ontwerpvragen van de respondenten. Het verkregen inzicht werd verder aangevuld met literatuuronderzoek. Hieruit is een prototype ontwikkeld, die getest is in de test-fase.

Het onderzoek toonde aan dat jongvolwassenen met genderproblematiek behoefte hebben aan psycho-educatie, strategieën voor identiteit ontdekking, omgang met emoties en gevoelens, zelfacceptatie en zelfcompassie, het delen met anderen en omgaan met weerstand uit hun omgeving. Dit leidde tot de ontwikkeling van elf interventies, gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT), positieve psychologie en The Gender Quest Workbook. Na het testen en verwerken van feedback werd een twaalfde interventie toegevoegd, waarbij het introductie onderdeel is opgedeeld in de module-introductie en psycho-educatie over gender en seksuele voorkeur. Deze opbouw sluit aan bij de structuur van Liv. Door middel van interviews en een testronde bij de doelgroep, sluit de interventie aan op de specifieke behoeften van jongvolwassen met genderproblematiek als het gaat om een interventie. Voor negen interventies is een toolbox ontwikkeld die als ondersteuning dient voor de POH-GGZ bij het inzetten van de interventie in een blended-traject.

Met dit onderzoek is een unieke samenhangende e-Health module voor gender en seksuele voorkeur ontwikkeld, bestaande uit twaalf interventies. Het is belangrijk op te merken dat er momenteel geen andere e-Health interventie bestaat die specifiek gericht is op dit onderwerp. In vervolgonderzoek kan het tweede prototype opnieuw worden getest bij de doelgroep, en kan de toolbox voor de POH-GGZ verder worden uitgebreid. Hiermee kan de effectiviteit van de ontwikkelde interventies worden geëvalueerd en kan de ondersteuning voor zorgverleners worden verbeterd. Met samenvatting in het Engels. With summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Partner Liv, CoachJezelf
Datum2024-01-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk