De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toekomstbestendig Selwerd

Samen navigeren door een veranderend landschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Toekomstbestendig Selwerd

Samen navigeren door een veranderend landschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het klimaat verandert, dat staat vast. Of we ons aan de gevolgen kunnen aanpassen echter niet. Klimaatadaptatie is daarom een begrip van deze tijd. Door de temperatuurstijging zal het aantal piekbuien fors toenemen. Het huidige afvoersysteem zal overbelast raken, waardoor de kans op overstromingen in de stedelijke gebieden groot wordt. Daarnaast zorgen de hoge temperaturen voor gezondheidsklachten en zelfs dodelijke slachtoffers. Gemeenten worden belast met de uitdaging om het stedelijk gebied aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Het ontbreekt echter nog aan draagvlak voor een grootschalige aanpak van de gevolgen van de voorspelde klimaatproblemen. Omdat er van ruimtelijke interventies verwacht mag worden dat ze een bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en daardoor op meer draagvlak kunnen rekenen, is het zaak klimaatadaptatie mee te koppelen met andere - breder gedragen - thema’s.
Selwerd is een schoolvoorbeeld van een jaren zestig autobuurt en was één van de eerste in haar soort. Destijds hypermodern, maar de tand des tijds heeft haar sporen achtergelaten. Vooral de laatste jaren is er een dalende lijn in de leefbaarheid van de Groningse buurt te herkennen. De ingezette herstructurering van stadsdeel West, die in het begin van deze eeuw de buurten Paddepoel en Vinkhuizen een facelift heeft gegeven, heeft Selwerd door de crisis niet kunnen bereiken. De groeiende welvaart sinds het einde van deze recessie heeft de plannen voor de ontwikkeling van de ‘stempelbuurt’ weer doen opleven. Gemeente, bewoners, woningcorporaties en andere belanghebbenden zijn bezig om te kijken hoe ze gezamenlijk hun doelen kunnen bereiken.
Dit onderzoek richt zich op het vinden van raakvlakken tussen deze doelen en de klimaatrobuuste inrichting van de buurt. Multifunctionele maatregelen, waar de adaptatiedoelen en de overige belangen elkaar ontmoeten, kunnen rekenen op veel draagvlak en daarmee tevredenheid. De analyse van het onderzoek is drieledig: zowel de problemen van klimaatverandering, behoeften van de belanghebbenden als de autonome ontwikkelingen in de wijk zijn bestudeerd om zo inzicht te krijgen in de eventuele raakvlakken.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingBouwkunde
Human Technology
AfdelingInstituut voor Engineering
Academie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek [tot 1 september 2017]
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk