De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Demografische krimp en ouder worden in eigen huis

Onderzoek naar (steden)bouwkundige woningaanpassingen & architectonische eigenschappen van sociale woningbouw in Nieuw Buinen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Demografische krimp en ouder worden in eigen huis

Onderzoek naar (steden)bouwkundige woningaanpassingen & architectonische eigenschappen van sociale woningbouw in Nieuw Buinen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het groeiende percentage 65 plussers in ons land en de hervorming in de zorg
zijn een actueel en structureel probleem. Ouderen moeten langer thuis blijven
wonen om de zorg betaalbaar te houden. De regio’s waar de vergrijzing
samengaat met krimp en ontgroening zullen naar verwachting het eerst met
deze problematiek te maken krijgen of hebben hier al mee te maken. Onderzoek
bevestigt deze ontwikkelingen op lokaal niveau in Drenthe, onder andere in
Nieuw-Buinen.
In opdracht van wooncorporatie Lefier en de gemeente Borger-Odoorn is een
herstructureringsvisie opgesteld voor de ‘sociaal zwakkere’ naoorlogse uitbreidingswijk
aan de Linnaeuslaan en Chrysantstraat te Nieuw-Buinen, ook bekend
als Bloemenbuurt. In dit herstructureringsplan is een vernieuwde veilige en
duurzame woonomgeving beschreven. Er wordt ingespeeld op de toekomstige
krimp door 79 sociale huurwoningen te slopen. Ter plaats hiervan wordt een
wateras aangelegd, een stedenbouwkundige kwaliteit en een cultuurhistorisch
aspect. De overige 219 sociale huurwoningen in het plangebied worden gerenoveerd,
waarbij ingezet wordt op levensloopgeschiktheid. Het levensloopgeschikt
renoveren vormt de basis van dit afstudeerproject.
Door middel van locatieanalyse, een interview en deskresearch is het plangebied
op meerdere aspecten in kaart gebracht. De sociale huurwoningen in de
Bloemenbuurt zijn onderverdeeld in woningtypen, wat de onderlegger voor de
mogelijkheden vormt.
Het onderzoek naar flexibiliteit, levensloop van de mens, vergrijzing, ouderen,
zorg, woongedrag en woonvormen heeft inzicht gegeven in mogelijkheden voor
het levensloopgeschikt wonen. Door middel van een universeel programma van
mogelijkheden zijn de renovatiemogelijkheden per woningtype in kaart gebracht.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek [tot 1 september 2017]
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk