De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Patiënttevredenheid bij complexe wondzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Patiënttevredenheid bij complexe wondzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden wordt er gekeken naar een andere manier om de zorg in te delen. Het project Verpleegkundige topzorg die vanaf 1 juli 2016 is begonnen, probeert een bijdrage hieraan te leveren door verpleegkundig specialisten in te zetten in de zorg bij patiënten thuis. Door versplintering van de thuiszorgmarkt is er vaak gebrek aan kennis of expertise met betrekking tot wondzorg. Verpleegkundige topzorg richt zich op patiënten met complexe wondzorg. Zij hebben een regiefunctie in de behandeling waardoor effectiviteit, doelmatigheid, efficiëntie en duurzaamheid bereikt moet worden. Dit onderzoek richt zich op de patiënttevredenheid van het project.
Theoretisch kader Sinds 1 januari 2016 is het CQI-index niet langer verplicht gesteld door de overheid. Hierdoor zijn zorgorganisaties vrijgesteld om de CQI-vragenlijsten te gebruiken. Ze blijven wel verplicht om jaarlijks de cliëntervaringen te meten op een kwalitatieve of kwantitatieve wijze. Cliëntervaringen zijn belangrijk voor het meten van kwaliteit van zorg en dienstverlening. Verpleegkundige topzorg maakt gebruik van het ‘’Waarmee kan ik u van dienst zijn?’’ meetinstrument van het programma waardigheid en trots (W&T) van de VWS.
Doelstelling Het doel van dit onderzoek is het meten van cliëntentevredenheid over het project van Verpleegkundige topzorg.
Vraagstelling De vraagstelling luidt als volgt: ‘’Hoe tevreden zijn de 50 patiënten over de wondzorg die zij hebben ontvangen van het samenwerkingsverband tussen de 7 thuiszorgorganisaties en de verpleegkundig specialist (VS) van verpleegkundige topzorg?’’
Dataverzamelingsmethode Het is een kwantitatief onderzoek, one-shot case study omdat er één meting wordt verricht. Er is niet eerder in dit project een cliëntentevredenheid gemeten, hierdoor is er geen vergelijkingsbasis uit eerder onderzoek. Daarom is het onderzoek pre-experimenteel, prospectief. De populatie bestaat uit patiënten met complexe wonden die worden behandeld vanuit het samenwerkingsverband tussen de verpleegkundige topzorg en de 7 thuiszorginstellingen.
Resultaten Het meetinstrument die gebruikt is voor dit onderzoek heeft een Cronbach’s alpha van (a=0.756), hiermee is de interne consistentie acceptabel. De response is laag met 11 patiënten van de 36. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar. De verpleegkundige topzorg scoort gemiddeld een 7,7 met een mediaan van 8,0 op patiënttevredenheid.
Conclusie Het project heeft een hoge patiënttevredenheid van een gemiddelde van 7,7. Maar gezien de kleine steekproef is dit niet generaliseerbaar naar de hele populatie.
Aanbevelingen Patiënten gaven een hoge beoordeling (8,4) aan de aanbeveling van verpleegkundige topzorg. Patiënten missen de continuïteit van de verpleegkundig specialist en in sommige gevallen het nakomen van afspraken. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen van het project. Onze aanbeveling als onderzoeker is om het onderzoek te herhalen met een grotere steekproef. Wanneer het project een langere duur heeft en een grotere patiëntengroep zou het onderzoek herhaalt kunnen worden. Het zou interessant kunnen zijn om een vergelijkingsonderzoek te doen bij patiënten die geen zorg krijgen van verpleegkundige topzorg. Om een significant verschil aan te tonen tussen de eventuele verbetering van zorg met een verpleegkundig specialist.
Samenvatting Het project is nog te klein om een gedegen meting te verrichten met een patiënttevredenheidsonderzoek. Bij een grote steekproef zullen de resultaten betrouwbaarder zijn en de generaliseerbaarheid vergroten.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
PartnersVerpleegkundige topzorg
Datum2017-06-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk