De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motiveren kan je leren

Kwalitatief onderzoek naar de invloed van de nieuwe vorm van behandelplanbesprekingen op de behandelmotivatie van patiënten van FPC Dr. S. van Mesdag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Motiveren kan je leren

Kwalitatief onderzoek naar de invloed van de nieuwe vorm van behandelplanbesprekingen op de behandelmotivatie van patiënten van FPC Dr. S. van Mesdag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De werkgroep Zorgproces heeft binnen forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag een nieuwe vorm van behandelingplancyclus stapsgewijs ingericht; namelijk meer focus op de patiënt en minder op het proces. De patiënt wordt hier actief bij betrokken en daarmee kan er een beter behandelmotivatie van de patiënt bevorderd worden. De werkgroep wil weten hoe de nieuwe werkvorm door patiënten wordt ervaren of deze daadwerkelijk invloed heeft op de behandelmotivatie. In opdracht van de werkgroep Zorgproces is daarom een onderzoek uitgevoerd om de ervaringen van patiënten en de verandering in de behandelmotivatie in kaart te brengen. Daarbij is de volgende onderzoeksvraag gesteld: Welke invloed hebben de ervaringen met de nieuwe werkvorm voor behandelplanbespreking op de behandelmotivatie van patiënten van de Mesdag? Diepte-interviews zijn afgenomen zowel online als telefonisch wegens de Covid-19 restricties. de nieuwe werkvorm lijkt te voorzien in de drie psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding wat ledit tot de bevordering van intrinsieke motivatie. Voor extrinsieke gemotiveerde patiënten lijkt de werkvorm minder geschikt. Het advies is om voor deze groep een werkvorm te ontwikkelen die focust op factoren die samenhangen met extrinsieke motivatie. Een andere aanbeveling is een herontwerp van het behandelplanformat en de trajectkaart met het doel de zelfoverschatting van patiënten tegen te gaan.
Bevat een samenvatting in het Engels. Includes a summary in English


Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerWerkgroep Zorgproces, FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen
Datum2021-03-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk