De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De signalerende rol van de verpleegkundige onder de loep

bij de ontslagprocedure van cholangitis patiënten die met antibiotica intraveneus naar huis kunnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De signalerende rol van de verpleegkundige onder de loep

bij de ontslagprocedure van cholangitis patiënten die met antibiotica intraveneus naar huis kunnen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gedaan voor afdeling C3VA (maag-darm-leverziekten) van het UMCGroningen. Deze afdeling kwam met de vraag of het ontslagproces wanneer iemand met antibiotica intraveneus (AB IV) naar huis mag versneld kan worden.
De opdrachtgever heeft aangegeven dat het voorkomt dat cholangitis patiënten die ontslagvaardig zijn, een aantal dagen op de afdeling blijven voor alleen AB IV omdat er nog veel tijd gemoeid is om zaken te regelen voordat de patiënt met ontslag kan.
De doelstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd:
“Het inzichtelijk maken van de invulling van de signalerende rol van verpleegkundigen bij naderend ontslag van cholangitis patiënten, die in aanmerking komen voor AB IV thuis.”
Om deze doelstelling te behalen is de hoofdvraag leidend voor dit onderzoek:
“Hoe kan de signalerende rol van de verpleegkundige, concreet ingevuld worden op afdeling C3VA volgens de verpleegkundige, om ontslag van de cholangitis patiënt tijdig te signaleren, zodat opname duur tot een minimum wordt beperkt?” De hoofdvraag wordt beantwoord door middel van drie deelvragen:
 Welke richtlijn of welk protocol wordt er gebruikt in het UMCG over AB IV die moet worden gegeven in de thuissituatie?
 Welke (verpleegkundige) ontslagcriteria zijn van belang voor de cholangitis patiënten welke met AB IV naar huis kunnen?
 Hoe beschrijven verpleegkundigen het huidige ontslagproces bij patiënten die met AB IV naar huis gaan en hoe zien zij hun rol hierin?
Voor de eerste twee deelvragen is literatuuronderzoek gedaan. Het literatuuronderzoek biedt de basis voor een topiclijst om interviewvragen te formuleren. De interviews zijn afgenomen bij 10 verpleegkundigen die minimaal 1 jaar in vast contract werken op afdeling C3VA. Het antwoord op de interviews geeft tevens ook antwoord op de laatste twee deelvragen. De resultaten geven weer dat er een richtlijn is die gebruikt wordt in het UMCG over AB IV in de thuissituatie. Dit is een flowchart die de stappen laat zien die genomen moeten worden eer een patiënt naar huis kan. Uit de literatuur komt naar voren dat er geen eenduidige ontslagcriteria genoemd kunnen worden voor cholangitis patiënten die met AB IV naar huis kunnen. Tevens geven de verpleegkundige op de afdeling ook aan dat hier geen eenduidige criteria voor zijn noch een checklist of iets soortgelijks hiervoor. Verpleegkundigen op de afdeling weten globaal hoe het ontslagproces eruit ziet van een patiënt die met AB IV naar huis gaat. Ook weten ze te benoemen welke rol een verpleegkundige nog meer heeft ook buiten het proces, zoals de rol van observator.
Als antwoord op de hoofdvraag kan gesteld worden dat een checklist met uniforme ontslacriteria mogelijk kan bijdragen aan het versoepelen van het ontslagproces
De belangrijkste aanbevelingen zijn dan ook:
 Het invoeren en hanteren van een checklist met ontslagindicatoren vergemakkelijkt het inschatten van ontslagvaardigheid van patiënten
 In de toekomst dient vervolgonderzoek te geschieden om uit te wijzen of binnen betrokken disciplines buiten de afdeling (apotheek, thuiszorg) tijd bespaard kan worden

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
PartnerMaag-Darm-Leverziekten afdeling UMCG
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk