De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is echografische diagnostiek van toegevoegde waarde op het therapeutisch proces in de fysiotherapie?

Een explorerend onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Is echografische diagnostiek van toegevoegde waarde op het therapeutisch proces in de fysiotherapie?

Een explorerend onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het gebruik van echografie in de fysiotherapie is in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. De diagnostische waarde van echografie is voor een grote verscheidenheid aan aandoeningen
onderzocht en geïndiceerd gebleken. Over de therapeutische waarde van echografie is echter nog weinig bekend in de literatuur. Middels dit explorerende onderzoek is onderzocht of echografische
diagnostiek van toegevoegde waarde is op het therapeutische proces in de fysiotherapie volgens de ervaring van de fysiotherapeuten die gebruik maken van echografie.
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een enquête. De enquêtevragen zijn ontwikkeld door gebruik te maken van een vooronderzoek, bestaand uit een literatuurstudie en interviews. De
enquête was opgebouwd uit zes topics. De respondenten konden alleen worden geïncludeerd indien zij meer dan een jaar ervaring als fysiotherapeut hadden, een voltooide opleiding in het gebruik van
echografie en ervaring in de fysiotherapie zonder het gebruik van echografie. Geëxcludeerd werden fysiotherapeuten die gebruikmaakten van combinatietechnieken zoals shockwave, geleid injecteren, EPTE en/of geleidde dry needling. Daarnaast werden de respondenten die eerder aan het vooronderzoek meededen tevens uitgesloten. Er zijn volgens deze criteria 30 respondenten
aangeschreven. De resultaten werden verwerkt en geanalyseerd in Microsoft Excel 2013. De enquête is ingevuld door tien respondenten. De respondenten hadden een variërende ervaring
als fysiotherapeut, tussen de 1 en 33 jaar. Ervaring met het gebruik van echografie varieerde tussen de zes maanden en zeven jaar. 30% van de respondenten was van mening dat er door echografie
aandoeningen en of oorzaken te diagnosticeren zijn die zonder echografie niet te diagnosticeren zijn. Het stellen van een andere diagnose naar aanleiding van de echo, ten opzichte van de klinische diagnose, werd aangegeven te variëren van nooit tot in 50% van de gevallen. De respondenten waren unaniem van mening dat het gebruik van echografie het diagnostisch proces verbeterde. De bevestiging die door aanvulling op de klinische diagnostiek werd behaald en het verbeteren van het feedbackmechanisme werden als belangrijkste voordelen voor het gebruik van de echografie op het therapeutisch proces genoemd. 50% van de respondenten gaf aan ook nadelen te ervaren van echografie. 90% van de respondenten vonden dat hun eigen therapeutisch proces verbeterd was door het gebruik van echografie. De respondenten zijn allen van mening dat het gebruik van echografie van belangrijke toegevoegde waarde is voor het therapeutisch proces in de fysiotherapie in het algemeen. Naar aanleiding van dit onderzoek kan worden gezegd dat fysiotherapeuten van mening zijn dat het gebruik van echografie in de diagnostiek zorgt voor een verbeterd therapeutisch proces. De fysiotherapeuten zijn van mening dat het verbeterde therapeutisch proces wordt bereikt door vier factoren: een verbeterd diagnostisch proces, verbeterde illness belief van de patiënt, een beter gericht behandelplan en de therapeutische inzet van echografie voor biofeedback. De toegevoegde waarde van echografie aan het therapeutisch proces die de fysiotherapeut aangeeft lijkt afhankelijk van de ervaring van de fysiotherapeut.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk