De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(Online) Cocreatie in het Hoger Onderwijs

Samen leren, samen innoveren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(Online) Cocreatie in het Hoger Onderwijs

Samen leren, samen innoveren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de hedendaagse informatiemaatschappij gaan technologische ontwikkelingen razendsnel. Technologie biedt een verscheidenheid aan kansen die de manier waarop wij ons werk uitvoeren direct beïnvloed. Daarmee is het een van de belangrijkste drijvende krachten voor verandering. De doorontwikkeling van internettechnologie en het verplatten van organisaties zorgen dat samenwerkingsverbanden makkelijker tot stand gebracht kunnen worden. Tegelijkertijd is er bij profit en non-profit organisaties een trend zichtbaar van het verschuiven van product gecentreerde strategieën naar klant gecentreerde strategieën. Klanten worden door bedrijven betrokken bij het innovatieproces of verenigen zich rondom een gemeenschappelijk doel waar ze collectieve kennis en kunde benutten. Concepten als open innovatie, crowdsourcing, e-participatie, en cocreatie vinden hierin hun grondslag. In 2009 is TNO Informatie- en Communicatietechnologie een kennisproject gestart om strategieën voor, en de waarde van organisatiegestuurde participatie en gebruikersgeïnitieerde participatie te bepalen. Het project werd kenbaar onder de naam UEPS, User Empowerment, Participatiemodellen en –Strategieën. Dit afstudeeronderzoek is vanuit TNO Informatie- en Communicatietechnologie uitgevoerd en valt onder dit project. Om het onderzoek af te bakenen, concentreert het zich op online cocreatie binnen het hoger onderwijs. De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is aanbevelingen te doen aan de leden van het kennisproject UEPS, aangaande het inzetten van cocreatie binnen het hoger onderwijs, door het analyseren van cocreatie en innovatieadoptie binnen onderwijsinstellingen. Om dit doel te bewerkstelligen zijn er drie onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Welke kansen biedt (online) cocreatie voor het hoger onderwijs? 2. Wat zijn, gegeven de toegevoegde waarde van (1), de belangrijkste barrières voor het inzetten van online cocreatie? 3. Op welke manier kunnen onderwijsinstellingen barrières ten aanzien van online cocreatie beslechten

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingCommunicatie
AfdelingInstituut voor Communicatie & Media
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk