De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het houdt niet op, niet vanzelf

Juridische mogelijkheden omtrent het werken met een meldcode voor huiselijk geweld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het houdt niet op, niet vanzelf

Juridische mogelijkheden omtrent het werken met een meldcode voor huiselijk geweld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Accare is er onderzoek gedaan naar het werken met een meldcode voor huiselijk geweld. Er is onderzocht wat de juridische consequenties zijn van de nieuwe Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ten aanzien van het onderdeel huiselijk geweld, specifiek het onderdeel volwassenengeweld. Als resultaat van dit onderzoek is er een stappenplan volwassenengeweld gemaakt. Dit stappenplan is aangepast aan de visie en werkwijze van Accare en geeft de stappen die de medewerkers moeten nemen bij het signaleren van huiselijk geweld. Hierbij is er gekeken naar:
 De zorgplicht van medewerkers
 Het inzetten van een behandeling voor slachtoffers en daders door medewerkers
 Het beroepsgeheim en de privacy van de cliënt
 De aansprakelijkheid
 De rol van de Verwijsindex Risicojongeren bij de aanpak van huiselijk geweld
 De rol van het Steunpunt Huiselijk geweld (het SHG) bij de aanpak van huiselijk geweld
De uitvoering van dit onderzoek is gebaseerd op een theoretisch kader dat is getoetst aan de praktijk. Er zijn voor het praktijkonderzoek diverse interviews afgelegd met medewerkers van verschillende clusters van Accare. Ook is er een interview met de coördinator van de meldcode van het SHG gehouden. Daarnaast is er voor het theorieonderzoek gebruik gemaakt van verschillende juridische en niet-juridische bronnen. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van de nieuwe wet- en regelgeving en diverse publicaties hieromtrent.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSociaal Juridische Dienstverlening
InstituutInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk