De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie betaalt de rekening?

Een onderzoek naar de werking van het wetsvoorstel ‘Wet bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden’ voor het notariskantoor Volders.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie betaalt de rekening?

Een onderzoek naar de werking van het wetsvoorstel ‘Wet bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden’ voor het notariskantoor Volders.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan notariskantoor Volders, naar aanleiding van en anticiperend op het wetsvoorstel ‘Wet bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden’, om te komen tot verbetering van de advisering op het gebied van (negatieve) nalatenschappen. Deze doelstelling wordt bereikt door het doen van deskresearch met betrekking tot literatuur en jurisprudentie op het gebied van (negatieve) nalatenschappen, het analyseren van interne stukken met betrekking tot de werkwijze en advisering bij (negatieve) nalatenschappen en het interviewen van medewerkers uit het notariaat.
De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: ‘In hoeverre sluit de advisering van Notariskantoor Volders op het gebied van (negatieve) nalatenschappen aan op de huidige wetgeving en de binnen de branche gebruikelijk opvattingen en hoe dient hier met het oog op de nieuwe wetgeving in de toekomst mee om te worden gegaan?’ Voor de beantwoording van deze vraag zijn een aantal deelvragen opgesteld. Deze deelvragen zijn gecategoriseerd in drie thema’s en zijn elk op een apart gedeelte gericht. De deelvragen richten zich op de theorie, praktijk en op een analyse.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk