De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer thuis dankzij eigen voordeur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meer thuis dankzij eigen voordeur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om het effect te meten op het thuisgevoel van een dementerende bewoner van een verzorgingstehuis wanneer een foto van een voordeur op hun huidige voordeur wordt geplakt. Een medewerker van het Living Lab Lentis, gevestigd in Blauwbörgje las hierover een artikel waardoor zijn interesse werd gewekt. Via Health Space Design en het Kenniscentrum Noorderruimte heb ik vervolgens de mogelijkheid gekregen om dit onderzoek uit te gaan voeren. Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling ‘de Morgenster’ binnen verzorgingstehuis Blauwbörgje waar vijf licht dementerende bewoners een opplakdeur hebben gekregen. De onderzoeksvraag hierbij geformuleerd is:
Wat is het effect op het thuisgevoel van dementerende bewoners wanneer een foto van een voordeur op zijn of haar deur binnen het verpleeghuis wordt geplakt?
Om tot een antwoord op deze vraag te komen is als eerste het thuisgevoel vanuit het literatuuronderzoek gedefinieerd: “Het thuisgevoel van de dementerende bewoners wordt beïnvloed door de mate van privacy, autonomie, wayfinding en oriëntatie, zelfstandigheid en veiligheid. Hierbij zijn privacy, autonomie en wayfinding de belangrijkste begrippen bij het ervaren van een thuis”. Na het literatuuronderzoek zijn er semigestructureerde observaties uitgevoerd om het effect van de door vijf bewoners zelf gekozen opplakdeuren te meten. Er zijn een 0-meting en nameting uitgevoerd van inductieve aard die het mogelijk maakten om achteraf patronen, overeenkomsten of verschillen in de gegevens op het gebied van het thuisgevoel te genereren. Ook zijn er semigestructureerde interviews gehouden met bewoners en verzorgers om extra gegevens te genereren voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Na het uitvoeren van bovenstaande onderzoeken zijn de gegevens geanalyseerd aan de hand van de eerder genoemde vijf dimensies die samen het thuisgevoel vormen. Hieruit is naar voren gekomen dat de privacy, autonomie en wayfinding en oriëntatie zijn beïnvloed door de opplakdeur. Bij privacy is de weergave van de eigen persoonlijkheid toegenomen na het implementeren van de deur. De autonomie laat een verandering zien door de keuzemogelijkheid die de bewoners hebben gekregen rondom het kiezen van een opplakdeur. Ook is er mogelijk een verandering in de wayfinding en oriëntatie van de bewoners. Voor het implementeren van de opplakdeur hadden de bewoners nog weleens moeite met het terugvinden van de eigen kamer. Na het implementeren van de opplakdeur is dit nog niet voorgekomen. Er was een verschil te zien in de resultaten van de 0-meting en de nameting. De opplakdeur heeft geen effect gehad op de zelfstandigheid en veiligheid, deze dimensies zijn gelijk gebleven.
De conclusie die naar aanleiding van de onderzoeksresultaten getrokken kan worden is dat het thuisgevoel van de bewoners door het aanbrengen van de opplakdeuren is verbeterd. De bewoners hebben autonomie gekregen over hun eigen omgeving, ze hebben de mogelijkheid gekregen hun eigen persoonlijkheid weer te geven, en de deur kan door de bewoners mogelijk als herkenningspunt worden gebruikt voor hun wayfinding en oriëntatie. Het effect van het aanbrengen van de opplakdeuren is positief, het thuisgevoel van de dementerende bewoners is verbeterd.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
AfdelingInstituut voor Facility Management [tot 1 september 2020]
PartnerKenniscentrum Noorderruimte
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk