De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken op de goede manier

Een onderzoek naar de vraag op welke manier de juridische relatietussen Sunrenity en de samenwerkingspartner vorm kan worden gegeven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerken op de goede manier

Een onderzoek naar de vraag op welke manier de juridische relatietussen Sunrenity en de samenwerkingspartner vorm kan worden gegeven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderzoek ‘samenwerken op de goede manier’ wordt een onderzoek gedaan naar de juiste
juridische relatie tussen Sunrenity en de installateur. Sunrenity is een bedrijf dat onder andere
zonnepanelen verkoopt aan consumenten en bedrijven. Wanneer deze zonnepanelen zijn verkocht,
werkt zij samen met installateurs om deze zonnepanelen te plaatsen. Ze heeft echter nog geen
juridisch correcte overeenkomst opgemaakt omdat er een juridisch kennistekort is. De vraag aan de
student is om een advies te geven over welke juridische overeenkomst het beste aansluit bij
Sunrenity.
Om dit te kunnen adviseren is door middel van een interview gevraagd wat de bedrijfsvoering van
Sunrenity inhoudt en wat ze belangrijk vinden in een overeenkomst. Hier kwamen een aantal punten
naar voren die voor Sunrenity belangrijk waren. Dit zijn de punten arbeid, flexibiliteit, zeggenschap
en overige inhoudelijke punten waar onder andere de aansprakelijkheid en betaling in zijn genoemd.
Op grond van deze punten is een literatuurstudie uitgevoerd naar de overeenkomst van opdracht, de
overeenkomst tot aanneming van werk en de flexibele arbeidsovereenkomst, die is onderverdeeld in
de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, de voorovereenkomst en de arbeidsovereenkomst met
uitgestelde prestatieplicht. Deze drie overeenkomsten pasten het beste bij de huidige situatie van
Sunrenity.
Nadat de literatuurstudie is uitgevoerd, is een presentatie gegeven en een interview afgenomen bij
de vennoten van Sunrenity om er achter te komen welke overeenkomst de voorkeur heeft nu ze
meer informatie hebben over de verschillende overeenkomsten. Hier kwam met name naar voren
dat de flexibele arbeidsovereenkomst teveel verplichtingen kent en dat deze niet past bij de huidige
bedrijfsvoering van Sunrenity.
De overeenkomst zal daarom een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst tot aanneming
van werk behelzen. Mijn voornaamste aanbeveling is dat een overeenkomst van opdracht het beste
tot stand kan worden gebracht.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk