De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe dementerenden revalideren van een proximale femurfractuur

een literatuuronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe dementerenden revalideren van een proximale femurfractuur

een literatuuronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Het aantal 65+’ers met dementie die een heupfractuur oplopen zal door de vergrijzing tot het jaar 2040 toenemen. Door deze toename zal de vraag naar fysiotherapie voor deze doelgroep stijgen. Het is daarom voor fysiotherapeuten van belang om te weten wat de recente bevindingen zijn over de invloed van dementie op het revalidatietraject van deze patiëntenpopulatie. De meest recente review die antwoord geeft op deze vraag komt uit 2010. In deze review zal er opnieuw antwoord gegeven worden op de vraag: “Wat is de invloed van dementie op de revalidatie-uitkomsten bij 65+’ers die herstellen van een heupfractuur?”
Het doel van dit onderzoek is om fysiotherapeuten te informeren over het revalidatieproces bij mensen met dementie na een heupfractuur, zodat zij gerichter doelen kunnen stellen en de behandeling efficiënter uit kunnen voeren.
Methode: De literatuur voor deze studie werd verkregen uit de databanken PubMed, Cinahl en PEDro en werd beoordeeld op taal, jaar van uitgave, titel en abstract. De level of evidence werd bepaald middels het classificatiesysteem van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. In de studies moest minimaal één van de volgende revalidatie-uitkomsten gemeten zijn: ADL-functie, loopfunctie, opnameduur in het ziekenhuis/revalidatiecentrum en de woonlocatie na ontslag uit het ziekenhuis/revalidatiecentrum. In de studies werd gezocht naar significante verschillen tussen mensen met en zonder dementie en mensen met een laag cognitief niveau en een hoog cognitief niveau.
Resultaten: De zoekactie binnen de databanken leverde zes relevante studies op waarvan één RCT en vijf cohort studies. Alle studies hadden een level of evidence niveau B volgens het classificatiesysteem van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Eén studie vergeleek mensen met en mensen zonder dementie met elkaar. Uit deze studie bleek dat mensen met dementie zowel voor als na de heupoperatie significant een slechtere ADL-functie dan mensen zonder dementie hebben (P <0,05). Het aantal mensen dat kan lopen na ontslag uit het ziekenhuis was in dit onderzoek bij beide groepen gelijk; 89% per groep. Daarnaast bleek dat mensen met dementie direct na ontslag uit het ziekenhuis significant vaker zullen terugkeren naar hun oorspronkelijke woonlocatie (P <0,05), maar zullen na zes maanden na de opname in het ziekenhuis significant vaker nieuw opgenomen worden in een verpleeghuis in vergelijking tot mensen zonder dementie (P <0,05).
Uit de andere vijf onderzoeken zijn de volgende resultaten het meest opvallend. De ADL-functie en loopfunctie zijn na de heupoperatie beter wanneer mensen met dementie een hoger cognitief functioneren hebben, binnen 48 uur na de heupoperatie kunnen zitten in een rolstoel, zelfstandig wonend zijn en revalideren op een speciaal ingerichte multidisciplinaire afdeling. De opnameduur van mensen op de speciaal ingerichte multidisciplinaire afdeling is korter dan de mensen op de reguliere orthopedische afdeling maar er is geen significant verschil aangetoond (P = 0,059).
Conclusie: Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat dementerenden positieve resultaten kunnen halen. Verder onderzoek moet er gedaan worden naar welke interventies efficiënte behandelmethodes zijn voor deze populatie en de rol van fysiotherapeuten binnen deze revalidatietrajecten. Daarnaast kan er onderzoek gedaan worden naar het aantal verwachte verpleeghuisopnames om te beoordelen of er een noodzaak is aan fysiotherapeuten in de 3e lijn die kennis hebben over deze doelgroep.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk