De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De boer op met de EU

Positionering van het Europees Betaalorgaan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De boer op met de EU

Positionering van het Europees Betaalorgaan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dienst Regelingen is als organisatie onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van Europese en nationale regelingen op het gebied van onder andere landbouw en visserij. Naast het uitvoeren is ze ook betrokken bij het formuleren van beleid, door het aanleveren van gegevens en kennis over de uitvoeringsmogelijkheden. De voornaamste opdrachtgever van Dienst Regelingen is het ministerie van EL&I, maar er worden ook regelmatig opdrachten verricht in dienst van provincies en soms voor gemeentes en waterschappen. Naast deze werkzaamheden is Dienst Regelingen ook erkend als Europees Betaalorgaan, wat inhoudt dat ze bevoegd is om Europese subsidies uit te betalen.
Opdracht
Het communicatievraagstuk waar Dienst Regelingen mee kampt is de positionering als Europees Betaalorgaan. Dit orgaan is één van de pijlers van Dienst Regelingen en de bijbehorende werkzaamheden nemen een belangrijke positie in naast de reguliere werkzaamheden van de dienst. Er is nu geen duidelijke positioneringstrategie ten aanzien van het Europees Betaalorgaan binnen het communicatiebeleid van Dienst Regelingen. De probleemstelling is op welke wijze het Europees Betaalorgaan in de markt gezet kan worden en daarnaast een vast onderdeel kan worden van het communicatiebeleid. Doel van het onderzoek is om te onderzoeken welke kennis, houding en betrokkenheid er is bij Dienst Regelingen in het algemeen en bij het Europees Betaalorgaan in het bijzonder en op welke wijze de resultaten hiervan vertaald kunnen worden naar een positionering. Het onderzoek is verricht in de periode van februari t/m juni, verspreid over 18 weken.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingCommunicatie
AfdelingInstituut voor Communicatie & Media
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk