De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar een positieve mindset onder studenten Toegepaste Psychologie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar een positieve mindset onder studenten Toegepaste Psychologie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit de literatuur blijkt dat het veel voordelen kan hebben als studenten met een positief gevoel hun studie doorlopen. In de realiteit lijken studenten juist veel druk en stress te ervaren. In dit afstudeeronderzoek is gekeken naar hoe de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van een positieve mindset bij haar studenten om zo een positief leerklimaat te creëren.
Het huidige onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de methode Design Thinking, een creatieve methode die gebruikt kan worden bij het oplossen van complexe problemen om te komen tot innovatieve diensten en producten. Tijdens de empathiefase is er gekeken naar wat studenten nodig hebben om positief te zijn en te blijven en welke rol de opleiding hierin kan spelen. Er zijn diepte-interviews afgenomen bij 20 studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie. Uit ieder jaar zijn in ieder geval twee studenten geïnterviewd. Ook is tijdens deze empathiefase literatuuronderzoek hebben gedaan naar de onderwerpen die de studenten aanhaalden in de interviews. Op basis van de informatie die is verzameld in de empathiefase is de volgende vraag geformuleerd: “Hoe kunnen we bij studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie een positieve mindset stimuleren zodat er kan worden bijgedragen aan een positief leerklimaat?”
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn ideeën bedacht door de onderzoeker zelf en door twee onafhankelijke adviseurs. Uit deze ideeën is een selectie gemaakt die zijn samengevoegd tot twee prototypes, een maak-me-beter en museummoment en een positiviteitsportfolio. Deze prototypes zijn voorgelegd aan vier studenten van de opleiding om feedback op te halen tijdens de testfase. Ook zijn de prototypes voorgelegd aan de opdrachtgever zodat bij de verbetering van de prototypes deze passend gemaakt konden worden voor de opleiding.
Uit de interviews en uit de literatuur is gebleken dat de studenten veel baat kunnen hebben bij een positieve mindset maar dat ze nog hulp kunnen gebruiken bij het ontwikkelen hiervan. Hier kan de opleiding een rol in spelen. De twee verbeterde prototypes: positiviteitscoaching, waarbij de maak-me-beter- en de museummomenten centraal staan, en een positiviteitsportfolio kunnen door de opleiding in gebruik worden genomen om de positieve mindset van studenten te stimuleren zodat er kan worden bijgedragen aan een positief leerklimaat.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2019-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk