De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het uitwisselen van privacygegevens binnen het sociaal team van de gemeente Emmen

Een onderzoek naar de knelpunten bij de gegevensuitwisseling binnen het experiment ‘de Toegang’ van de gemeente Emmen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het uitwisselen van privacygegevens binnen het sociaal team van de gemeente Emmen

Een onderzoek naar de knelpunten bij de gegevensuitwisseling binnen het experiment ‘de Toegang’ van de gemeente Emmen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2015 worden alle gemeentes in Nederland verantwoordelijk voor een groot deel van het sociaal domein als gevolg van de drie decentralisaties vanuit het Rijk. Het gaat hier om een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Het uitgangspunt van het kabinet is om de zelfredzaamheid van de burger, ook wel ‘burgerkracht’ genoemd, te vergoten. Door deze veranderingen zullen er vernieuwingen moeten plaatsvinden wat betreft de huidige werkwijze van de gemeentes in Nederland. De slogan van de gemeente Emmen is daarom ook ‘meer van de samenleving, een andere overheid’. De gemeente Emmen is in oktober 2013 gestart met een experiment en zij zullen hier eind juli 2014 mee stoppen. Het doel van dit experiment is om voor en met de inwoners van Emmen een integraal toegangsmodel te ontwikkelen tot de voorzieningen in het sociaal domein.
De gemeente Emmen als opdrachtgever is op zoek naar de juridische richtlijnen en de kaders over het uitwisselen en verwerken van privacygegevens als onderdeel van het convenant van de uiteindelijk te vormen sociale wijkteams in de gemeente Emmen.
De doelstellingen van dit onderzoek zijn daarom het doen van aanbevelingen aan de gemeente Emmen om beleid te ontwikkelen over hoe er omgegaan moet worden met het uitwisselen van persoonsgegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en andere wettelijke kaders, en wie hier eindverantwoordelijke in is. En daarnaast het geven van inzicht in de knelpunten over het uitwisselen van persoonsgegevens binnen het sociaal team en wie er eindverantwoordelijk is wanneer het uitwisselen van persoonsgegevens niet op de juiste wijze gebeurt; inzicht in de meningen en knelpunten die liggen bij de leden van het sociaal team van de gemeente Emmen; het analyseren van het verschil tussen de gewenste en de aanwezige situatie en het beoordelen van het juridisch beleid betreffende het uitwisselen van persoonsgegevens.
Doordat de theorie met de praktijk is geanalyseerd kon er een conclusie worden getrokken en zijn er aanbevelingen gedaan aan de gemeente. De gehele uitwerking van de conclusies en aanbevelingen kunt u vinden in de hoofdstukken 6 en 7 van dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk