De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en wensen van logopedisten betreffende ouderbetrokkenheid in speciaal (basis)onderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en wensen van logopedisten betreffende ouderbetrokkenheid in speciaal (basis)onderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 1 juli 2017 moeten ouders bij vijftig procent van de logopedische behandelingen van hun kind in de eerstelijnszorg aanwezig zijn. Bij logopedie op scholen is de aanwezigheid van ouders al langer verplicht. In de literatuur worden er verschillen gevonden tussen de idealen van de logopedist en hoe het er daadwerkelijk in de
praktijk aan toe gaat bij het werken met ouders. Vanuit de literatuur is geschreven dat logopedisten verschillende factoren ervaren die van invloed zijn op de manier waarop ouders hun werkrelatie met de logopedist benaderen. Het doel van dit huidige onderzoek is om meer informatie te verkrijgen met betrekking tot de ervaringen en wensen van logopedisten betreffende ouderbetrokkenheid op speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor wordt de volgende onderzoeksvraag gesteld: “Wat zijn de ervaringen en wensen van logopedisten, werkzaam binnen speciaal (basis)onderwijs, betreffende ouderbetrokkenheid tijdens het logopedische behandelproces?”
Methode: Er is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag door middel van kwalitatief onderzoek. Er werd volgens de gefundeerde theorie data verzameld uit verschillende bronnen en deze werden vervolgens geanalyseerd. De data was verzameld door middel van semigestructureerde interviews. De participanten van het onderzoek waren logopedisten werkzaam op het speciaal (basis)onderwijs. Er hebben in totaal zes logopedisten deelgenomen aan het onderzoek. Vanuit de onderzoeksvraag en de gevonden literatuur werden de interviewvragen opgesteld. Tevens werd er een topiclijst opgesteld, waaronder de interviewvragen werden ingedeeld.
Resultaten: Alle logopedisten waren het erover eens dat ouderbetrokkenheid heel belangrijk is. De helft van de logopedisten noemden ouderbetrokkenheid een voorwaarde om de logopedische doelen te behalen. Twee logopedisten ervaren voldoende ouderbetrokkenheid. De andere logopedisten gaven aan dat ouderbetrokkenheid voor een groot deel afwezig is. De logopedisten hebben samen negentien factoren genoemd die invloed hebben op de ouderbetrokkenheid. De logopedisten zien graag verbetering in de aanwezigheid van de ouders bij de logopedische behandelingen.
Discussie: De resultaten uit het huidige onderzoek komen voor het grootste deel overeen met de literatuur. Er kan concluderend voorzichtig gezegd worden dat ouderbetrokkenheid meer als afwezig wordt ervaren bij het logopedisch behandelproces binnen het speciaal (basis)onderwijs. Er zijn veel factoren van invloed op de ouderbetrokkenheid. Er is aan te bevelen onderzoek te doen naar wat ouders motiveert om betrokken te zijn bij de logopedische behandeling van hun kind. Gezien het feit dat de ouderbetrokkenheid voor het overgrote deel als afwezig wordt ervaren, is het interessant te onderzoeken wat de ouders nu precies motiveert toch betrokken te zijn bij het logopedisch behandelproces.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2020-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk