De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbetering inzet ondersteunende communicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Verbetering inzet ondersteunende communicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de Jeugdwet uit 2015 (Jeugdwet |Nederlands Jeugdinstituut, z.d.) wordt gesteld dat het
belangrijk is om tijdig de juiste hulp op maat te bieden. Dit betekent voor Cosis dat de juiste
methodiek succesvol ingezet moet worden om hieraan te voldoen. De afgelopen jaren heeft
Cosis ondersteunende communicatie geïntroduceerd als werkwijze. Hierdoor kan Cosis in
verschillende casussen de juiste hulp op maat bieden gericht op de ontwikkeling van het
kind. Cosis werkt al een aantal jaar met ondersteunende communicatie. Toch zijn er
verschillen in de inzet van ondersteunende communicatie binnen de expertisecentra. In ons
onderzoek kijken we naar die verschillen, wat dit betekent voor Cosis en hoe dit in de
toekomst kan veranderen. Aan de hand van deze uitkomsten hebben wij twee producten
gemaakt waarin de ontwerpeisen van onze opdrachtgever zijn meegenomen.
In dit onderzoek hebben wij ons gericht op de inzet van ondersteunende communicatie op
verschillende locaties van Cosis. De doelgroep waarmee gewerkt wordt zijn kinderen tussen
de twee en achttien jaar met autisme en ontwikkelingsstoornissen. In dit onderzoek hebben
we gebruikgemaakt van een literatuuronderzoek, het uitvoeren van observaties en interviews
met medewerkers.
Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de inzet van de ondersteunende
communicatie bij kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstanden. Aan de hand van de
hieronder beschreven onderzoeksmethoden wordt er vastgesteld welke factoren wel of niet
bijdragen aan het verbeteren van de inzet van de ondersteunende communicatie. Op basis
van deze resultaten zijn twee producten ontwikkeld ter bevordering van de inzet van de
ondersteunende communicatie. Deze producten kunnen worden ingezet in de organisatie en
stimuleren het implementeren van ondersteunende communicatie.
Na ons onderzoek kunnen we concluderen dat er veel verschillen zijn tussen de locaties van
Cosis. Uit het literatuuronderzoek, het uitvoeren van observaties en interviews met
medewerkers is gebleken dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende teams. De
betrokkenheid van logopedisten is niet gelijk en het starttraject voor het werken met
ondersteunende communicatie verschilt per groep. Verder ontbreekt er bij sommige
medewerkers kennis en motivatie om te werken met ondersteunende communicatie.
Hierdoor wordt de ondersteunende communicatie niet overal zinvol ingezet. Tijdens dit
onderzoek zijn er ontwerpeisen geformuleerd die we hebben meegenomen in het
ontwikkelen van onze producten. Er zijn twee producten ontwikkeld, een visuele
representatie van de probleem -en succesfactoren en een ondersteunend adviesrapport
waarin de probleem- en succesfactoren worden uitgelegd. Verder worden in het
adviesrapport aanbevelingen gedaan die zorgen voor een succesvolle inzet van de
ondersteunende communicatie. Onze aanbevelingen richten zich op het samenwerken
tussen verschillende disciplines, het vernieuwen en vergroten van motivatie en kennis en het
stellen van voorwaarden om ondersteunende communicatie zinvol in te zetten.
In hoofdstuk 1 van dit verslag wordt een beschrijving van de producten gegeven.
In hoofdstuk 2 wordt de context en aanleiding van dit onderzoek beschreven, vervolgens is
er een probleemanalyse waarna dit hoofdstuk wordt afgesloten met de doelstelling van het
onderzoek.
In hoofdstuk 3 wordt het onderzoeksproces inzichtelijk gemaakt, wat wij hebben doorlopen
om tot de producten te komen.
Afsluitend staan in hoofdstuk 4 de aanbevelingen voor de implementatie van de producten.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2023-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk