De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

A.D.D. more autonomy, relatedness and competence

Ontwerpgericht onderzoek naar een interventie voor het ontwikkelen van studievaardigheden bij bovenbouwleerlingen havo/vwo met ADD, vanuit de basisbehoeften autonomie, verbinding en competentie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

A.D.D. more autonomy, relatedness and competence

Ontwerpgericht onderzoek naar een interventie voor het ontwikkelen van studievaardigheden bij bovenbouwleerlingen havo/vwo met ADD, vanuit de basisbehoeften autonomie, verbinding en competentie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Leerlingen met ADHD: het overwegend onoplettend beeld, ook bekend als ADD, kunnen door
symptomen onderpresteren, ongemotiveerd raken en hebben risico op een verlaagd zelfbeeld
door faalervaringen (Rigter, 2020).
Er wordt wegduikgedrag gesignaleerd bij een aantal van deze Bovenbouwleerlingen havo/vwo
met ADD van RSG Slingerbos in Harderwijk. Graag wordt gezien dat leerlingen met ADD meer
succes ervaren bij het inzetten van studievaardigheden. Hierbij is gewenst dat de begeleiding
meer een contactmoment wordt in plaats van een aansturingsmoment.
De zelfdeterminatietheorie is hierbij als theoretisch kader gebruikt. Deze veelgebruikte
motivatietheorie stelt dat er drie basisbehoeften zijn (autonomie, verbinding en competentie)
die, wanneer ze worden bevorderd, zorgen voor meer intrinsieke motivatie, persoonlijke groei
en welzijn (Deci & Ryan, 2000).
Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat voor het vertrouwen in het inzetten van
studievaardigheden (competentie) het belangrijk is om studievaardigheden te ontwikkelen
(GGZ-standaarden, 2022) en de autonomie en verbinding te bevorderen (Soenens &
Vansteenkiste, 2020).
Het doel van het onderzoek is om een interventie te ontwikkelen die aansluit op het ontwikkelen
van studievaardigheden en daarbij de behoeften: autonomie, verbinding en competentie
bevorderen.
De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: Hoe kan een interventie voor leerlingen met ADD
uit de bovenbouw havo/vwo van het RSG Slingerbos worden vormgegeven vanuit de
behoeften: autonomie, competentie en verbinding, om zo hun studievaardigheden te kunnen
ontwikkelen? Hiervoor moet gekeken worden naar de moeilijkheden die leerlingen ervaren,
welke rol autonomie, verbinding en competentie spelen bij het ontwikkelen van
studievaardigheden en hoe deze bevorderd kunnen worden.
Voor het ontwikkelen van een interventie is gekozen om ontwerpgericht onderzoek te doen
doormiddel van de Design Thinking methode (Solomon, 2013). In vijf onderzoeksfasen
(Empathize, Define, Ideate, Prototype en Test) is er doormiddel van interviews, een brainstorm
en theoretische onderbouwing onderzoek gedaan naar de behoeften van de doelgroep. Er is
gekeken naar passende interventies en een prototype ontwikkeld. Vervolgens is het prototype
getest.
Aan het werk gaan, concentratie en onthouden van aspecten worden onder andere als moeilijk
ervaren door bovenbouwleerlingen havo/vwo met ADD. Ervaren moeilijkheden kunnen
resulteren in frustratie en negatieve gedachten.
Binnen de ondersteuning is de aansluiting op de leerling een belangrijk punt. Ook is het
belangrijk voor het ondersteunen van het competentiegevoel om de leerling te begeleiden bij
moeilijkheden en aan te sluiten bij de behoefte van autonomie.
Een aansluitende interventie is een digitaal platform waar leerlingen hulpmiddelen kunnen
vinden voor studievaardigheden. Een app is hierbij het meest passend. De app is voor zowel
leerlingen al ondersteuners inzetbaar. Leerlingen kunnen oefenen met executieve functies en
hulpmiddelen vinden voor studievaardigheden. Ondersteuners kunnen leerlingen monitoren.
Ook kunnen ze informatie vinden over het bevorderen van autonomie, verbinding en
ondersteuningsbehoeften en hulpmiddelen vinden voor begeleiding.
De app sluit aan op de moeilijkheden die leerlingen ervaren en de behoefte van autonomie.
Ook kan de focus van de begeleiding worden gelegd op de relatie en de zelfredzaamheid van
de leerling. Het competentiegevoel wordt bevorderd door zelfredzaam en realistisch
studievaardigheden in te zetten. Meer onderzoek is echter nodig om de effectiviteit, aansluiting
en inzetbaarheid van de uitgewerkte interventie te meten.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2022-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk