De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontwikkelen en realiseren van een podium voor, door en over jong Gronings creatief talent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het ontwikkelen en realiseren van een podium voor, door en over jong Gronings creatief talent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De onderzoeksopdracht is uitgevoerd in opdracht van het Innovatielab Groningen, een creatief
laboratorium waar creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn samengebracht en waar ruimte is voor
experiment. Één van de activiteiten van het Innovatielab is het talentenprogramma de Nieuwe Botermarkt
(NwBM). Deze biedt onder andere een festival dat als doel heeft jong aanstormend talent nieuwe en
bijzondere podia te bieden. Daarnaast biedt zij een talentenprogramma en een portfolio-night ten behoeve
van kennisoverdracht tussen de deelnemers en professionalisering van de deelnemer zelf.
De onderzoeksvraag die in het onderzoek wordt beantwoord luidt: Welke bijdrage kan een magazine
leveren aan de profilering van jong Gronings creatief talent? Hiervoor zijn drie deelvragen geformuleerd
die beantwoord zijn door middel van deskresearch en kwalitatief onderzoek:
1. Hoe werkt een magazine als communicatiemiddel?
2. Welke initiatieven bestaan er op het gebied van (het profileren van) creatief talent en
kunstdisciplines?
3. Welke behoefte bestaat er onder jong Gronings creatief talent op het gebied van profilering

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingCommunicatie
AfdelingInstituut voor Communicatie & Media
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk