De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kwalitatief onderzoek naar de verbetering van de richtlijn TOS met het oog op de diagnostiek van NT2-kinderen

Open access

Rechten:

Een kwalitatief onderzoek naar de verbetering van de richtlijn TOS met het oog op de diagnostiek van NT2-kinderen

Open access

Rechten:

Samenvatting

Uit de literatuur blijkt dat vrijgevestigde logopedisten een taalontwikkelingsstoornis (TOS) van een blootstellingsachterstand niet goed kunnen onderscheiden bij NT2-kinderen. Hierdoor schijnt het voor de vrijgevestigde logopedist moeilijk te bepalen of een NT2-kind doorgestuurd moet worden naar een AC, waar de officiële diagnose TOS gesteld kan worden. De richtlijn ‘Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen’’(richtlijn TOS) lijkt geen uitkomst te bieden voor dit probleem. In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de richtlijn TOS volgens vrijgevestigde logopedisten verbeterd kan worden, zodat zij een beter onderscheid kunnen maken tussen een TOS en een blootstellingsachterstand bij NT2-kinderen.

Methode
In dit kwalitatieve onderzoek zijn half-gestructureerde interviews afgenomen bij zes vrijgevestigde logopedisten met ervaring in het werken met NT2-kinderen. Er is getracht in kaart te brengen wat zij als verbeterpunten hebben voor de richtlijn TOS in de diagnostiek bij NT2-kinderen. De interviews zijn getranscribeerd en opgestuurd voor een membercheck. Hierna zijn de data open en axiaal gecodeerd wat geleid heeft tot de resultaten van dit onderzoek.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat de respondenten hun vermoeden van een TOS kunnen uitspreken, ondanks dat zij de ontwikkeling van de moedertaal niet kunnen beoordelen. Ze geven aan dat ze wel graag opties zouden willen zien in de richtlijn om de moedertaal te kunnen beoordelen, zoals de inzet van een logopedist die de moedertaal van het kind beheerst. Verder blijkt uit de resultaten dat de respondenten allen de ‘Schlichting taalproductie en taalbegrip’ afnemen en de scores interpreteren bij NT2-kinderen. Zij zouden willen dat er in de richtlijn TOS verwezen zou worden naar genormeerde taaltests voor NT2-kinderen.

Discussie
De respondenten noemen twee suggesties om de richtlijn TOS te verbeteren in de diagnostiek bij NT2-kinderen. Ten eerste zou er in de richtlijn TOS verwezen moeten worden naar taaltesten genormeerd voor NT2-kinderen. Ten tweede zou de richtlijn TOS opties moeten geven om de ontwikkeling van de moedertaal van een NT2 kind te kunnen beoordelen. Uit dit onderzoek blijkt dat (nog) niet elke logopedist werkt met de richtlijn TOS. Aanbevolen wordt om onderzoek te doen naar hoe de richtlijn TOS beter geïmplementeerd kan worden zodat meer logopedisten gaan werken met de richtlijn en de zorg voor kinderen met een TOS wordt verbeterd. Bevat ook een samenvatting in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2019-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk