De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vakmanschap

narratief onderzoek over de perceptie van de werkcoaches van het Team Werk ISD Noordoost te Delfzijl met betrekking tot hun vakmanschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vakmanschap

narratief onderzoek over de perceptie van de werkcoaches van het Team Werk ISD Noordoost te Delfzijl met betrekking tot hun vakmanschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek heeft plaats gevonden bij de ISD Noordoost te Delfzijl binnen het team Werk. Dit team bestaat uit tien werkcoaches. Zij begeleiden werkzoekenden, die een beroep doen op een WWB uitkering, naar werk. Het beroep van werkcoach is relatief nieuw en sterk in ontwikkeling vanwege veranderende wetgeving en taakstellingen: ze zijn enerzijds dienstverlener en anderzijds handhaver van de wet.
Platform Impuls Vakmanschap, opgericht eind 2011 en gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werk heeft de opdracht om het vakmanschap binnen de Sociale Diensten te bevorderen. Hiertoe zijn er al vele werkwijzers en interventies ontwikkeld om te komen tot een gezamenlijke eenduidige werkwijze. Middels een landelijk onderzoek in Gemeenten is geconstateerd dat er wel bekendheid is met de werkwijzers maar dat ze nog mondjesmaat worden toegepast.
Ook de ISD Noordoost wil het vakmanschap verder bevorderen en professionaliseren. Ervaringen met een eerder uitgevoerd actieonderzoek bij ISD maakte duidelijk dat de werkcoaches al veel weten en varen op hun ervaring en impliciete kennis. Hoe ervaren zij met al hun kennis en kunde hun vakmanschap? Hoe kan vanuit de ervaring en kennis van de werkcoaches zelf het vakmanschap bevorderd worden? Om die reden luidt de onderzoeksvraag: Wat is de perceptie van het vakmanschap van de werkcoaches en hoe delen ze hun vakmanschap met elkaar en hoe willen en kunnen ze tot verbreding en verdieping van het vakmanschap komen?
Er is gekozen voor een narratief onderzoek. Door middel van hun eigen verhaal wilde de onderzoeker de werkcoaches een stem geven en hun eigen vakmanschap laten expliciteren.
Uit de resultaten van het literatuuronderzoek kwam naar voren dat vakmanschap continu in ontwikkeling is. Men bouwt impliciete kennis op. Daarmee is het vakmanschap zelf impliciet. Vakmanschap betreft goed werk willen doen en het nemen van ethische beslissingen. Er is sprake van normatieve professionaliteit en daarmee is voor de vakman discretionaire ruimte binnen de organisatie nodig om te kunnen handelen als normatieve professional.
Uit de data bleek dat de perceptie van werkcoaches op het vakmanschap vanuit een achttal thema’s kon worden beschreven: ontwikkelen en leren, normatief handelen, gereedschap, betrokkenheid, goed willen doen, ruimte, diversiteit en praktijkkennis. Door te reflecteren, kennis en ervaringen te delen met elkaar wordt het vakmanschap bevorderd oftewel door informeel leren geven ze hun vakmanschap vorm.
Concluderend zijn veel overeenkomsten vastgesteld tussen de literatuur en de perceptie van het vakmanschap door de werkcoach. Werkcoaches willen hun werk goed doen, goede afwegingen maken en de juiste keuzes maken tussen de belangen van de wet, de werkzoekenden, de organisatie en hun eigen normen. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat werkcoaches daadwerkelijk normatieve professionals zijn die zo ook gewaardeerd en benaderd kunnen maar ook moeten worden. Dit vraagt een balans tussen professionele logica en managementlogica en tussen normatieve en instrumentele professionalisering waarbij normatieve professionalisering ruimte nodig heeft om zowel vanuit de werkcoach als vanuit de organisatie het vakmanschap verder te bevorderen.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Jaar2015
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk