De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overnachtingsconcept Holwerd

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overnachtingsconcept Holwerd

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het overkoepelende probleem in Holwerd is krimp; oftewel leegstand. Om de leefbaarheid, werkgelegenheid en toerisme te vergroten is een aantal plannen opgesteld onder de naam Holwerd aan Zee. Hier is de volgende hoofdvraag aan gekoppeld: “Hoe kunnen leegstaande woningen in de straat Hegebuorren te Holwerd herbestemd en duurzaam worden ontwikkeld tot overnachtingsconcept, vanuit een succesvol Holwerd aan Zee?” Om deze vraag te beantwoorden worden een vijftal deelvragen doorlopen.
De deelvraag “Wat maakt de straat Hegebuorren karakteristiek ten opzichte van de historische dorpskern?” wordt aan de hand van een locatieanalyse, bouwhistorische inventarisatie en een opnamerapport beantwoord. Hieruit komt naar voren dat Hegebuorren door niveauverschillen, bouwintensiteit en indeling van de openbare ruimte beschikt over zeer karakteristieke eigenschappen ten opzichte van de historische dorpskern. In het opnamerapport worden de woningen op nummer 8, 11, 14 en 16 behandeld. Aan de hand van dit rapport worden de woningen op nummer 8 en nummer 11 verder uitgewerkt.
Door het beantwoorden van de vraag “ Wat wordt aangegeven op gebied van regelgeving binnen het overnachtingsconcept Holwerd?” worden richtlijnen opgesteld. Ter beantwoording is een drietal onderwerpen aangesneden: de formele status van Holwerd, subsidieregelingen en de regelgeving omtrent verblijfsaccommodaties. Het Rijk stelt dat vergunningsvrij bouwen aan de voor- en zijgevels in een beschermd dorpsgezicht niet is toegestaan. Het bouwen aan de achterzijde is in sommige gevallen wel mogelijk. Door het feit dat Hegebuorren als beschermd dorpsgezicht staat aangeschreven zijn er diverse partijen die een rol kunnen spelen bij financiering en het begeleiden van een verbouwingsproject. Deze partijen zijn: het Nationaal Restauratiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel en als laatste LI Leisure Investment. Daarnaast heeft het Rijk actiepunten opgesteld op het gebied van recreatie, zoals regels voor ondernemers in deze sector versoepelen, de natuur dichter bij de samenleving brengen en het spreiden van buitenlandse toeristen. Het bijhouden van een nachtregister is verplicht.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Techniek [tot 1 september 2017]
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk