De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kwalitatief onderzoek naar het signaleren van eventuele achterstanden in de spraak- en/of taalontwikkeling bij twee- en driejarigen op het kinderdagverblijf door pedagogisch medewerkers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een kwalitatief onderzoek naar het signaleren van eventuele achterstanden in de spraak- en/of taalontwikkeling bij twee- en driejarigen op het kinderdagverblijf door pedagogisch medewerkers

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op dit moment is er weinig bekend over het signaleren van achterstanden in de spraaken/of taalontwikkeling bij twee- en driejarigen op het kinderdagverblijf door pedagogisch medewerkers. Het is van belang om hier onderzoek naar te verrichten. Dit aangezien vroegtijdig signaleren van spraak- en/of taalachterstanden op het kinderdagverblijf voor een grote meerwaarde kan zorgen voor twee- en driejarigen met achterstanden in de spraak- en/of taalontwikkeling en de algehele maatschappij. Om achterstanden in de spraak- en taalontwikkeling te kunnen signaleren, is het van belang dat pedagogisch medewerkers kennis hebben van de spraak- en taalmijlpalen in de normaal verlopende spraak- en taalontwikkeling. Het doel van huidig onderzoek is dan ook om vast te stellen op welke signalen van eventuele achterstanden in de spaak- en/of taalontwikkeling pedagogisch medewerkers letten. Om dit te onderzoeken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Op welke signalen letten pedagogisch medewerkers met betrekking tot eventuele achterstanden in de spraak- en/of taalontwikkeling van twee- en driejarigen op het kinderdagverblijf?’
Methode: Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarvoor een online enquête onder pedagogisch medewerkers in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe is verspreid. 20 Participanten die op moment van invullen werkzaam waren op het kinderdagverblijf werden meegenomen in het onderzoek. De data werd geanalyseerd door de antwoorden open te coderen. Hieruit vloeiden subcodes en overkoepelende hoofdcodes.
Resultaten: Uit de resultaten kwam naar voren dat participanten veel kenmerken betreft achterstanden in de taalproductie en spraak weten te signaleren. Deelgenomen participanten lijken het nog wel lastig te vinden om achterstanden in de taalbegrip, welke klanken een twee- driejarige zich al eigen zou moeten hebben gemaakt en ander opvallend gedrag te herkennen.
Discussie: Er is gebleken dat het van belang is dat participanten alle mijlpalen in de normaal verlopende spraak- en taalontwikkeling beter leren herkennen. Daardoor wordt de kwaliteit van signaleren verhoogd. Op basis hiervan wordt onder andere aanbevolen dat logopedisten meer voorlichtingen zouden moeten geven over mijlpalen in de spraak- en taalontwikkeling. Daarnaast wordt onder meer aanbevolen om voorlichtingen te geven over het signaleren van achterstanden in de spraak- en/of taalontwikkeling en ander opvallend gedrag dat bij een achterstand in de spraak- en/of taalontwikkeling kan komen kijken. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op signaleren van achterstanden in de spraak- en/of taalontwikkeling in andere provincies. Bevat tevens een samenvatting in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2020-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk