De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dossier geopend!

Onderzoek naar invoering van elektronische dossierinzage bij cliënten van 12 tot en met 15 jaar en hun ouders.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dossier geopend!

Onderzoek naar invoering van elektronische dossierinzage bij cliënten van 12 tot en met 15 jaar en hun ouders.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven ter afsluiting van de vier jaar durende studie Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hanzehogeschool in Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de projectgroep E-health van Accare, Kinder- en jeugdpsychiatrie. Aanleiding voor het onderzoek is het wetsvoorstel van minister Schippers om cliënten de mogelijkheid te bieden digitaal toegang te verkrijgen tot hun dossierinzage of een elektronisch afschrift uit hun dossier te geven. Accare richt een cliëntenportaal in waarin cliënten digitale inzage krijgen.
Het onderzoek richt zich op het inzagerecht voor cliënten in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar oud en hun ouders, wanneer het dossier digitaal moet worden ingezien. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin de huidige praktijk en de werkwijze rondom dossierinzage geschikt is voor de digitale toegang.
Het doel van het onderzoek is knelpunten te geven die bij de invoering van het digitale cliëntenportaal een rol zullen spelen en aanbevelingen te doen over de wijze waarop het huidige inzagebeleid van Accare toepasbaar is op het cliëntenportaal in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar. Om aan deze doelstelling te voldoen is de volgende centrale vraag gesteld: “In hoeverre leveren wettelijke bepalingen uit de WGBO en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) richtlijnen op voor de functie dossierinzage in het digitale cliëntenportaal voor cliënten in de leeftijd 12 tot en met 15 jaar en in hoeverre kan volgens behandelaren van Accare het huidige beleid met betrekking tot het recht van inzage toegepast worden op het cliëntenportaal voor de nieuwe leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar?”

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingSociaal Juridische Dienstverlening
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk