De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toezicht en handhaving op de natuurbescherming

Een onderzoek naar het bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de aanhaking bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Toezicht en handhaving op de natuurbescherming

Een onderzoek naar het bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de aanhaking bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: ‘’Het doen van aanbevelingen aan Bert Kaspers de voorzitter van de IPO werkgroep ‘’Groene Handhaving’’, over het te voeren handhavingsbeleid op grond van de Nbw met betrekking tot de B-inrichting en andere situaties vanuit de Wabo zodat alle provincies op uniforme wijze gaan handelen, door het inzichtelijk maken van de theorie omtrent de vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Nbw en de koppeling met de Wabo. Naast de theorie zal ook de praktijksituatie van de provincies onderzocht worden. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier provincies omgaan met de problematiek rondom het handhavingsbeleid op grond van de Nbw met betrekking tot de B-inrichting. Daarnaast zal ook de theorie naast de praktijksituatie worden gelegd om een analyse te kunnen maken en aan de hand daarvan een rapport te kunnen schrijven.’’
De doelstelling wordt bereikt door het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘’Wijkt het handhavingsbeleid van de provincies af van het wettelijk kader van de Nbw & Wabo en wat zijn de verschillen tussen de provincies op het gebied van het handhavingsbeleid?’’

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk