De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van spiegeltherapie bij CVA- patiënten met een paretische arm op de kracht en grove motoriek

een systematic review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van spiegeltherapie bij CVA- patiënten met een paretische arm op de kracht en grove motoriek

een systematic review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Sinds 1996 is spiegeltherapie een succesvolle behandelmethode voor fantoompijn en fantoomgevoel bij amputatiepatiënten. Op basis van dit succes wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van spiegeltherapie op de hersenen. Ondanks dat spiegeltherapie een geschikte nieuwe behandelmethode voor het motorische herstel bij patiënten met een cerebrovasculair accident (CVA) lijkt te zijn, kan nog niet wetenschappelijk worden onderbouwd wat het effect ervan exact is. De onderzoeksvraag voor deze literatuurstudie luidt als volgt: Wat is het effect van spiegeltherapie op de kracht en grove motoriek van de paretische arm bij CVA-patiënten, in vergelijking met alleen fysiotherapeutische behandeling?
Doelstelling: Het doel van deze literatuurstudie is aan te tonen of spiegeltherapie een meerwaarde heeft voor de fysiotherapeutische behandeling om de motorische armfunctie van de paretische arm bij CVA- patiënten te verbeteren.
Methode: De dataverzameling is in de databanken PubMed/MEDLINE, Cochrane Library en Physiotherapy Evidence Database (PEDro) uitgevoerd. Er werden alleen Randomized Controlled Trial’s (RCT) geïncludeerd die op de Pedro-schaal een 6 of hoger scoorden. De CVA- patiënten in de studies moesten ouder dan 18 zijn en de CVA mocht niet langer dan één jaar geleden zijn. De volgende uitkomstmaten zijn meegenomen: Brunnstrom stages, de Fugl- Meyer- Assessment (FMA), de Action Research Arm Test (ARAT) en de Box and Block Test (BBT). Voor de analyse werd naar het significantieniveau (P≤0.05) tussen de groepen van de studies gekeken en werd de effect size (ES) voor de interventie- en de controlegroepen berekend.
Resultaten: Van 118 artikelen werden vier artikelen geïncludeerd. Twee van de vier artikelen geven een statistisch significant verschil tussen de spiegeltherapiegroep en de controlegroep aan (P

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk