De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Preventieve domotica voor zelfstandige ouderen

Onderzoek naar het preventief inzetten van domotica

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Preventieve domotica voor zelfstandige ouderen

Onderzoek naar het preventief inzetten van domotica

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van CompleetThuis is onderzoek verricht naar preventieve domotica in relatie tot het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de financiële potentie van deze domotica. Het inzetten van preventieve domotica kan ertoe bijdragen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Domotica bevorderd de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van ouderen waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen. Het preventief inzetten van domotica leidt ertoe dat er minderongevallen plaatsvinden, waardoor hierbij vormende zorgkosten worden vermeden. Tijdens het onderzoek is de volgende hoofdvraag gesteld:
“Hoe zijn de veiligheid en het welzijn van thuiswonende ouderen preventief te bevorderen middels de integratie van domotica, met als resultaat dat zij langer thuis kunnen wonen, en wat is de financiële potentie van het preventief aanschaffen van domotica in relatie met privé-ongelukken?”

Uit het onderzoek naar de werking van domotica valt te concluderen dat het toepassen van domotica ertoe leidt dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het toepassen hiervan bevorderd het vervullen van de immateriële behoeftes aan veiligheid, beveiliging en gezondheid. Hiernaast maakt domotica het mogelijk zorg en monitoring op afstand te verlenen. Doordat zorg langer doelmatig en verantwoord verleend kan worden in situaties waarbinnen domotica toegepast wordt, kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Als gevolg van het langer zelfstandig thuis blijven wonen, wordt langer voldaan aan de immateriële behoeftes aan zelfmanagement, zelfregie en stabiliteit. Het welzijn onder ouderen stijgt door het vervullen van de immateriële behoeftes, waardoor oudere gelukkiger worden. Hiernaast is domotica ondersteunend in het onderhouden van sociale contacten, het vormt hiermee de verbindingsfactor om de behoefte aan sociaal contact te (blijven) vervullen.

Het advies aan CompleetThuis is om dit adviesrapport te betogen onder gemeentes binnen de provincie Gelderland tegenover beleidsmakers van het Wmo 2015 beleid, om zo gemeentes actief te laten anticiperen op de mogelijkheden van preventieve domotica voor haar inwoners. De invoering van deze aanbeveling naar gemeentes zal (intensieve) inspanningen van gemeentes verlangen, waar dit gecompenseerd wordt de met baten voor ouderen, zorgverzekeraars, het Rijk en gemeentes die behaald kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFacility Management
AfdelingInstituut voor Future Environments [vanaf 1 september 2020 - ...]
AfstudeerorganisatieHanzehogeschool Groningen
Datum2017-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk