De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alles op rolletjes?

Ontwerpeisen voor leerruimtes ten behoeve van 21e eeuwse vaardigheden vanuit een talentkrachtige visie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alles op rolletjes?

Ontwerpeisen voor leerruimtes ten behoeve van 21e eeuwse vaardigheden vanuit een talentkrachtige visie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Terwijl de onderwijsdiscussie in Nederland over 21e eeuwse vaardigheden in volle gang is, is er nog weinig nagedacht over welke eisen deze vaardigheden stellen aan de inrichting van de ruimte op basisscholen. Basisschool OBS Meander te Groningen wil vorm en inhoud geven aan de vertaalslag van de 21e eeuwse vaardigheden naar de inrichting van de ruimte. De school heeft behoefte aan een set ontwerpeisen die gebruikt kunnen worden bij deze vertaalslag. Haar ambitie is ook om een pilot leerruimte op te zetten die als voorbeeld en inspiratie kan dienen voor andere basisscholen.
Het doel van dit onderzoek is drieledig: het adviseren van OBS Meander over de inrichting van een optimale 21e eeuwse leeromgeving in de vorm van ontwerpeisen en passend bij de missie en visie van de school; het creëren van een innovatie leeromgeving als pilot voor andere scholen die worden bestuurd vanuit Openbaar Onderwijs Groningen; het leveren van een bijdrage aan de discussie in Nederland over de vormgeving van de 21e eeuwse vaardigheden binnen het praktijkonderwijs.
Om deze doelen te realiseren is de volgende hoofdvraag opgesteld: aan welke ontwerpeisen moet de inrichting van een leerruimte voldoen om de 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen te stimuleren vanuit een talentkrachtige visie? De vier deelvragen voor dit onderzoek zijn: welke ontwerpeisen worden door experts en personeel van OBS Meander genoemd voor de inrichting van een leerruimte die 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen stimuleert? Welke concrete suggesties worden door experts en personeel van OBS Meander genoemd voor de inrichting van een leerruimte die 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen stimuleert? Wat zien experts en personeel van OBS Meander als de rol van de leerkracht in een leerruimte die 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen stimuleert? Hoe kunnen ideeën en suggesties van experts en personeel van OBS Meander over ontwerpeisen voor de inrichting van een leerruimte die 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen stimuleert, aangescherpt worden vanuit een talentkrachtige visie? Samenvatting ook in het engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingMaster Talentontwikkeling en Diversiteit
AfdelingPedagogische Academie
PartnerOBS Meander, Groningen
Datum2017-08-25
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk