De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

30%-regeling - Wat vinden ondernemingen?

Een onderzoek naar de reacties van ondernemingen op de wijzigingen in de 30%-regeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

30%-regeling - Wat vinden ondernemingen?

Een onderzoek naar de reacties van ondernemingen op de wijzigingen in de 30%-regeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van een onderzoek in opdracht van het Kenniscentrum Arbeid te Groningen, naar de reacties van de praktijk op de recente wijzigingen in de 30%-regeling.
Per 1 januari 2012 is de 30%-regeling gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen in de regeling zijn:
1. De 150-kilometereis;
2. De salarisnorm;
3. Verruiming voor promovendi;
4. Verruiming kortingsregeling en vermindering looptijd;
5. Overgangsregeling.
Naar aanleiding hiervan zijn verschillende reacties in de literatuur gekomen. Er is veel geschreven over de negatieve gevolgen voor de praktijk, echter is nooit onderzoek gedaan wat de reacties in de praktijk zelf zijn.
Onderzoeksvragen
Het doel van dit onderzoek is het lectoraat inzicht te geven in de gevolgen die de praktijk ervaart door de vernieuwde 30%-regeling door een vergelijking te maken tussen de voor- en nadelen die de HRM-contactpersonen en medewerkers van de salarisadministratie van instellingen A tot en met J ervaren. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat luidt:
“In hoeverre ervaart de praktijk gevolgen door de vernieuwde 30%-regeling?”
De deelvragen die bij deze centrale onderzoeksvraag horen, zijn:
1. Hoe was de 30%-regeling voor de wijzigingen in 2012 geregeld?
2. Wat is per 1 januari 2012 gewijzigd in de 30%-regeling en wat zijn hier de redenen voor?
3. Wat zeggen de literatuur, jurisprudentie en de parlementaire geschiedenis over de gevolgen van deze wijzigingen?
4. Welke voor- en nadelen ervaart de praktijk sinds de wijzigingen in de regeling?.
5. Wat leren de antwoorden van het theoretisch onderzoek en het praktijkgerichte onderzoek ons?
Naast het doen van literatuuronderzoek zijn voor dit onderzoek grote instellingen uit het Noorden geïnterviewd. Op deze manier bevat het onderzoeksrapport een gedeelte gericht op de literatuur en een praktijkgericht gedeelte. Uit de beantwoording op de deelvragen kon uiteindelijk een conclusie worden getrokken. Deze conclusie geeft het antwoord op de centrale onderzoeksvraag weer.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk