De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van sporten op de pijndrempel van gezonde mannen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De invloed van sporten op de pijndrempel van gezonde mannen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de literatuur is er veel bekend over het effect van sporten op de pijngevoeligheid direct na inspanning. Zo is gebleken dat de pijngevoeligheid bij gezonde personen na inspanning tijdelijk verminderd, dit fenomeen wordt ‘exercise-induced analgesia’ of ‘exercise-induced hypoalgesia’ genoemd. Er is echter nog niet veel bekend over het effect van sport op de pijndrempelwaarde in rust. Er zijn al een aantal onderzoeken naar dit onderwerp gedaan, maar deze laten tegenstrijdige resultaten zien. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van verschillen tussen de gemeten pijndrempelwaardes bij sporters en niet-sporters in rust. De onderzoeksvraag luidt: ‘Is er een statistisch significant verschil aan te tonen tussen het wel of niet sporten en de gemeten pijndrempelwaardes in rust bij mannen tussen de 18 en 30 jaar?’
Er is een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd, waarbij met behulp van een algometer de pressure pain threshold (PPT) gemeten is. De algometer is een klein apparaat waarmee de onderzoeker mechanische druk uit kan oefenen op een klein lichaamsoppervlak. De metingen werden uitgevoerd bij 60 participanten, bestaande uit 30 sporters en 30 niet-sporters. De participant moest tijdens de metingen aangeven wanneer de druksensatie overging in pijn. Er werden acht verschillende meetpunten over het lichaam gemeten, deze meetpunten werden drie keer gemeten volgens het circulaire protocol.
Uiteindelijk werden 58 participanten geïncludeerd in dit onderzoek, 28 sporters en 30 niet-sporters. Enkel de gegevens van de tweede en derde meting zijn gebruikt. De Pearsons correlatiecoëfficiënt tussen de tweede en derde meting was voor ieder meetpunt sterk tot zeer sterk. Met behulp van de independent sample t-test werd er getoetst of er een statistisch significant verschil was tussen beide groepen. Er bleek voor geen enkel meetpunt een statistisch significant verschil te zijn (p<0,05).
Uit dit onderzoek blijkt dat de verschillen in PPT tussen sporters en niet-sporters niet groot genoeg zijn om statistisch significant te noemen. Voor verder onderzoek wordt aanbevolen om de contrasten tussen de sporters en niet-sporters te vergroten. Ook wordt aanbevolen om het onderzoek onder een homogene groep sporters uit te voeren.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk