De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Industriële biovergistingsinstallaties: het beleid, de juridische procedures en de knelpunten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Industriële biovergistingsinstallaties: het beleid, de juridische procedures en de knelpunten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor dit onderzoek is het kennistekort van het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen, over de problematiek rond de juridische procedures bij de realisatie van industriële biovergistingsinstallaties zoals bij de Suiker Unie Vierverlaten (Groningen), de Suiker Unie in Dinteloord en de (nog te realiseren) biovergistingsinstallatie op het terrein van AVEBE in Foxhol. Een deel van de problemen lijkt te liggen rond de bevoegdheden van de provincie en de gemeente, die alle twee (in meer of mindere mate) een rol hebben bij de verlening van de omgevingsvergunning voor een industriële biovergistingsinstallatie. Beide partijen hebben discretionaire ruimte, die ingevuld wordt door beleidsregels. Zowel de provincie als de gemeente heeft beleidsregels opgesteld, die niet altijd even specifiek en/ of in overeenstemming zijn met elkaar; dit kan problemen opleveren bij de beslissing over bijvoorbeeld een ‘juiste’ locatie voor de realisatie van een vergister en het draagvlak met de omgeving.
Daarnaast is gebleken in praktijksituaties dat omwonenden veel bezwaren hebben ingediend tegen de bouw- of omgevingsvergunning voor deze installaties en ook werden er na ingebruikneming van de installaties veel klachten ingediend bij het bevoegd gezag. Hierdoor hebben de vergunningprocedures vertraging opgelopen of werd de procedure voor het realiseren van de biovergistingsinstallatie zelfs stopgezet. Deze omstandigheden zijn nadelig voor zowel de industrie zelf als voor de provincie en de gemeente. Voor alsnog lijkt het er daarnaast op dat de communicatie tussen de betrokken partijen te wensen over laat.
Doelstelling
Het verkleinen van het kennistekort van mijn opdrachtgever, het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen, door het in kaart brengen van de juridische procedures, het beleid van de overheid bij de realisatie van industriële biovergistingsinstallaties en de knelpunten van deze procedures voor zowel vergunningaanvrager als vergunningverlener.
Door
Het onderzoeken van de te volgen juridische procedures bij de realisatie van industriële biovergistingsinstallaties door de omgevingswetten, Wabo, het Bor en de mor te analyseren, relevante juridische literatuur te bestuderen en een interview te houden met de heer T. van der Weg, werkzaam bij de Suiker Unie Vierverlaten, om erachter te komen wat de Suiker Unie als knelpunten heeft ervaren bij de vergunningprocedure. Daarnaast wil ik interviews houden met de heer J. Klok, werkzaam bij de gemeente Groningen en mevrouw M.L.G. Modderman van de provincie Groningen, om erachter te komen welk beleid de overheden gebruiken bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een biovergistingsinstallatie en of het beleid van beide overheden op elkaar aansluit.
Centrale onderzoeksvraag
Welke juridische procedures spelen een rol bij de realisatie van industriële biovergistingsinstallaties, wat is het beleid van de overheid bij de realisatie en tegen welke knelpunten lopen zowel vergunningaanvrager als vergunningverlener aan bij deze procedures?

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk