De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek: meten is weten

Kwalitatief onderzoek naar de intentie van de verpleegkundigen, op de cardiologieafdeling in het Wilhelmina ziekenhuis Assen, ten opzichte van de toepassing van de Fitbit in de verpleegkundige zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek: meten is weten

Kwalitatief onderzoek naar de intentie van de verpleegkundigen, op de cardiologieafdeling in het Wilhelmina ziekenhuis Assen, ten opzichte van de toepassing van de Fitbit in de verpleegkundige zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van het Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek van de Hanzehogeschool Groningen is er kwalitatief onderzoek gedaan naar de intentie van verpleegkundigen ten opzichte van de toepassing van de Fitbit.
Door de vergrijzing en de toename van chronische ziektes worden preventie en zelfmanagement steeds belangrijker in het verpleegkundige beroep (V en V 2020, 2012).
E-health wordt vaker ingezet om aan deze vraag te voldoen (V en V 2020, 2012).
Met de opkomst van activity trackers (zoals de Fitbit) is het mogelijk dat de patiënt zelf zijn gezondheid in de gaten kan houden (Barclay, Sabina & Graham, 2014). De activity trackers kunnen ervoor zorgen dat patiënten eerder kunnen mobiliseren en eerder thuis gemonitord kunnen worden (Dorresteijn, 2015).
De doelstelling van het onderzoek is dat ‘Aan het eind van het onderzoek in kaart is gebracht wat de intentie van verpleegkundigen is ten opzichte van het toepassen van de Fitbit in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen op de afdeling cardiologie’. De vraagstelling hierbij is ‘Wat is de intentie van verpleegkundigen ten opzichte van het toepassen van de Fitbit in het Wilhelmina ziekenhuis Assen op de afdeling cardiologie?’
De vraagstelling en de deelvragen zijn gebaseerd op het UTAUT-model. Dit model laat eventuele belemmerende factoren zien bij het gebruik van technologische ontwikkelingen (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek waarbij tien verpleegkundigen van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen geïnterviewd door middel van semigestructureerde interviews, aan de hand van de topiclijst.
Uit de resultaten blijkt dat de verpleegkundigen de Fitbit nog niet helemaal betrouwbaar vinden, de relatief oude patiëntencategorie op de afdeling cardiologie niet geschikt is en er nog enkele tekortkomingen van de Fitbit zijn.
Gedurende het onderzoek is er gekeken naar de mate van toepasbaarheid en bruikbaarheid (op een schaal van 0 tot en met 10) hierbij gaven de verpleegkundigen vóór het dragen van de Fitbit gemiddeld een 6.2. Na het dragen van de Fitbit ging het gemiddelde omlaag naar een 5.0.
De verpleegkundigen geven aan dat de Fitbit bruikbaar zal zijn op de revalidatie- en chirurgieafdeling. Op deze afdelingen ligt de focus meer op het herstel van de spieren. Bij de implementatie moet er wel rekening gehouden worden met de motivatie en het karakter van de patiënt. De tien verpleegkundigen geven aan dat dit belangrijke factoren zijn voor het gebruik van de Fitbit.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de verpleegkundigen de Fitbit niet toepasbaar en bruikbaar vinden op de cardiologieafdeling.
Er wordt aanbevolen om vervolgonderzoek uit te voeren op de afdeling revalidatie en/of chirurgie. Bij het uitvoeren is het raadzaam om gebruik te maken van dezelfde topiclijst.
Wanneer er onderzoek gedaan wordt op de afdeling chirurgie en/of revalidatie, adviseren de verpleegkundigen om te kijken naar het gebruik van de activity tracker bij oudere en jongere patiënten. Op deze manier wordt duidelijk of het voor beide leeftijdscategorieën geïmplementeerd kan worden.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk