De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ergocoaching bij Ambulance Amsterdam

‘Wat is het effect van ergocoaching op ziekteverzuim gerelateerd aan fysieke belasting bij het ambulancepersoneel van Ambulance Amsterdam?’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ergocoaching bij Ambulance Amsterdam

‘Wat is het effect van ergocoaching op ziekteverzuim gerelateerd aan fysieke belasting bij het ambulancepersoneel van Ambulance Amsterdam?’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: In de gezondheidszorg kampt men vaak met hoog ziekteverzuim wegens fysieke klachten, zo ook bij het ambulancepersoneel van Ambulance Amsterdam. Een aantal jaar geleden hebben ze binnen het bedrijf ergocoaches opgeleid en ingezet, om te proberen het ziekteverzuim met betrekking tot lichamelijke klachten omlaag te krijgen. Echter is dit nog niet terug te zien in de cijfers. Met dit onderzoek proberen de onderzoekers een antwoord te krijgen op de vraag: ‘Wat is het effect van ergocoaching op ziekteverzuim gerelateerd aan fysieke belasting bij het ambulancepersoneel van Ambulance Amsterdam?’
Methode: Het is een tweedelig onderzoek, waarbij een combinatie is gemaakt van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Eerst zijn bij vier ergocoaches semi-gestructureerde interviews afgenomen, waarvan de resultaten zijn gebruikt voor het opstellen van een vragenlijst voor het ambulancepersoneel. De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd. De gecodeerde labels zijn gecategoriseerd in: de taak van de ergocoach, organisatie, interventie en communicatie. Deze categorieën kwamen vervolgens ook terug in de vragenlijst. De meningen van de respondenten op de stellingen worden vastgelegd met behoeve van de Likertschaal. De uitkomsten zijn uitgewerkt in Microsoft Office Professional Plus 2013 Excel en weergegeven in dit rapport in zowel aantallen als percentages.
Resultaten: De resultaten zijn verkregen op behoeve van vier van de negen ergocoaches en 186 respondenten van de vragenlijst. Respectievelijk, 32,8, 43 en 39,3 procent van de respondenten gaf aan dat hen geen tiltechnieken, goede zithouding of werkhouding werd aangeleerd. Echter gaven de ergocoaches aan dit wel belangrijk te vinden. Ook het krijgen en geven van scholing is iets wat de ergocoaches missen en waarvan 65,5% van het personeel aangeeft behoefte aan te hebben. Verder gaf 53,2% van het personeel aan niet te weten wie de ergocoach is en 66,6% was van mening dat het een goed idee is om dit beter bekend te maken via een digitale omgeving, zoals intranet. De ergocoaches benoemden bovendien dat ze het gevoel hebben dat er niet voldoende vertrouwen is van het personeel in de ergocoaches om de ergocoach in te schakelen. Van het personeel gaf slechts 34,4% aan wel vertrouwen te hebben in de ergocoach. Als laatste gaven de ergocoaches aan dat er vanuit het management sprake is van onvoldoende tijd, geld, scholing en beschikbaarheid van werkmaterialen voor het uitvoeren van de taken.
Conclusie: Uit dit onderzoek blijkt dat er weinig tot geen interventies op het gebied van fysieke klachten worden uitgevoerd, er onvoldoende profilering is van de ergocoach, er weinig vertrouwen is in de ergocoach en er onvoldoende begeleiding is vanuit het management. Op basis van de resultaten hebben de onderzoekers deze aannames kunnen doen. Hieruit is te concluderen dat het effect van ergocoaching op het ziekteverzuim bij Ambulance Amsterdam tot op heden weinig resultaat heeft opgeleverd. Verder toont dit onderzoek dat er een aantal aandachtspunten zijn welke kunnen worden verbeterd, om zo de ergocoaches beter te ondersteunen in hun taak, waardoor ergocoaching een positief effect kan hebben op het ziekteverzuim bij Ambulance Amsterdam.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk