De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vitaler het ziekenhuis uit

Onderzoek naar het beweeggedrag van ouderen in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vitaler het ziekenhuis uit

Onderzoek naar het beweeggedrag van ouderen in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding/doelstelling: Ouderen worden steeds vaker opgenomen in ziekenhuizen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is onder andere een probleem, omdat ziekenhuisopnames bij ouderen vaak veel risico’s met zich meebrengen. Zo’n 30-60% ontwikkelt gedurende deze periode blijvend functieverlies. Dit functieverlies komt onder andere voort uit het feit dat ouderen tijdens hun ziekenhuisopname te weinig bewegen. Immobilisatie en lichamelijke inactiviteit worden dan ook gezien als grote risicofactoren voor het verlies van functieniveau. Met de kennis op de nadelige gevolgen van immobilisatie streeft het Ommelander ziekenhuis Groningen (OZG) in de toekomst naar het vroegtijdig activeren van beweeggedrag bij ouderen tijdens ziekenhuisopnames. Om deze verandering door te voeren is het OZG gestart met een vitaliteitsproject om ouderen vitaler het ziekenhuis uit te krijgen. Voordat deze verandering gaat plaatsvinden moet er eerst onderzoek gedaan worden naar het huidige beweeggedrag van oudere patiënten van het OZG.
Methode:
In deze studie is praktijkgericht onderzoek gedaan naar het beweeggedrag van oudere patiënten in het OZG, vanaf moment van opname tot maximaal vijf dagen na de opname. De populatie bestond uit oudere patiënten van >55 jaar die zelfstandig konden en mochten mobiliseren. De onderzoeker mat het beweeggedrag door middel van de Fitbit Charge HR. De volgende variabelen werden inzichtelijk in kaart gebracht: aantal stappen, aantal gelopen kilometers, aantal geslapen uren, aantal gelopen trappen, aantal verbrande calorieën en de gemiddelde hartslag in rust.
Resultaten:
In deze studie werden 21 participanten gemeten. De steekproef bestond uit 15 mannen en 6 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 71,95 (9,97) jaar en een opnameduur van 3,62 (1,17) dagen. Op dag één werden er de gemiddeld de minste stappen gezet namelijk: 895,57 op dag twee 1464,29, op dag drie 1391,44, op dag vier 2227,44 en op dag vijf 1655,57 stappen. Bij de resultaten per participant liep bijna niemand een aantal stappen dat rond het gemiddelde lag. Opvallend was dat er juist relatief veel of relatief weinig gelopen werd. Gemiddeld werd er door de gehele steekproef 7:00 uur per dag geslapen en er werd slechts door 3 van de 21 participanten trapgelopen. Daarnaast werd er een significante correlatie gevonden tussen leeftijd en het aantal stappen (-.551 (P<0.01)). Tevens werd er een correlatie gevonden tussen BMI en fysiotherapie (.486 (P<0.05)). Daarnaast werd een correlatie gevonden tussen het aantal stappen en afstand afgelegd in kilometers (.997 (P<0.01)).
Conclusie:
Het beweeggedrag van ouderen tijdens een ziekenhuisopname in het OZG verschilt sterk van patiënt tot patiënt. Er zijn ouderen die relatief weinig bewegen en ouderen die relatief veel bewegen. De conclusie luidt dat er sprake is van functieverlies bij sommige ouderen, omdat nog niet iedereen genoeg beweegt. Zeker naarmate de leeftijd stijgt, bewegen veel ouderen onvoldoende. In de toekomst zal het vitaliteitsproject zich moeten gaan richten op het verbeteren van het beweeggedrag van ouderen tijdens een ziekenhuisopname, om zo mogelijk functieverlies tegen te gaan.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk