De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van de fysiotherapeut in leefstijlondersteuning bij volwassenen met een verstandelijke beperking: een kwalitatief onderzoek

Behoeftes van de fysiotherapeut omtrent leefstijlondersteuning in de verstandelijke gehandicaptenzorg inkaart gebracht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De rol van de fysiotherapeut in leefstijlondersteuning bij volwassenen met een verstandelijke beperking: een kwalitatief onderzoek

Behoeftes van de fysiotherapeut omtrent leefstijlondersteuning in de verstandelijke gehandicaptenzorg inkaart gebracht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van leefstijl gerelateerde aandoeningen. Om de leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren, wordt er in het LEEV! project een Gecombineerde Leefstijl Interventie ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking (GLI-VB). In het eerste jaar van het LEEV! project wordt er gekeken welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van een GLI-VB. Eén van die randvoorwaarden is de omgeving van mensen met een verstandelijke beperking waaronder de professionals rondom de persoon zoals de fysiotherapeut. In dit onderzoek wordt er onderzocht wat fysiotherapeuten nodig hebben om mensen met een verstandelijke beperking te kunnen ondersteunen omtrent leefstijl. Methode: Met behulp van een kwalitatief onderzoek zijn fysiotherapeuten bevraagd naar hun behoeftes om leefstijlondersteuning te verbeteren. Voor deze interviews zijn 9 fysiotherapeuten van gehandicaptenorganisatie Cosis doormiddel van een pitch benaderd. Middels een vooraf opgestelde interviewguide werden 7 geïncludeerde participanten online geïnterviewd. De data is vervolgens via vijf stappen geanalyseerd met behulp van de ‘Grounded Theory’: ordenen, vaststellen relevantie, open coderen, axiaal coderen en selectief coderen. Resultaten: Uit de interviews kwamen 5 selectieve codes naar voren: Rol Fysiotherapeut, Samenwerken, Woonlocaties, Praktische toepassing en LEEV!. Data saturatie is bereikt na 7 interviews. Alle participanten waren het eens over rol van de fysiotherapeut. Echter het is nodig om de samenwerking tussen woonlocaties en behandelaren te optimaliseren. Ook moeten woonlocaties meer gestimuleerd en ondersteund worden om gezond te bewegen. Daarnaast geeft het overgrote deel van de participanten aan dat organisatorische veranderingen zoals het toevoegen van meer beweegruimte, materialen en tijd een positieve bijdrage levert aan een gezonde leefstijl. Bij het in kaart brengen van locaties is het belangrijk dat er een beweegexpert betrokken is. Conclusie: Fysiotherapeuten hebben een adviserende, signalerende en stimulerende rol in leefstijlondersteuning. Om deze rol goed te kunnen vervullen moet de communicatie tussen behandelaren en begeleiding geoptimaliseerd worden door overleggen beter met elkaar af te stemmen. Ook is er meer tijd voor fysiotherapeuten en begeleiding nodig en zijn er meer geschikte materialen en beweegruimtes nodig. Verder onderzoek is noodzakelijk om uitspraken te doen over overige disciplines.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
PartnerCosis
Datum2023-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk