De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Drentse accentpatronen binnen Speech-Music Therapy by Aphasia

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Drentse accentpatronen binnen Speech-Music Therapy by Aphasia

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Het is bekend dat patiënten met een stoornis in de taalproductie vaak nog wel kunnen zingen. Een behandelmethode die muziek integreert en die gebruikt wordt bij spraakapraxie en/of afasie is Speech-Music Therapy by Aphasia (SMTA). Tijdens SMTA-therapie wordt er aansluiting gevonden in de melodieën door te kijken naar de accentpatronen en intonatie van de patiënt. Ongeveer de helft van de bewoners van Drenthe (52%) spreekt Drents. Een persoon met Drentse accentpatronen spreekt het woord praten als proat’n uit en tijd als tied.
Er zijn nog onbeantwoorde vragen over het werkingsmechanisme van de methode op het gebied van intonatie bij patiënten die dialect spreken. Voor de effectiviteit van SMTA is het belangrijk om in de behandeling datgene te doen dat van belang is voor het behalen van de doelen van de patiënt.

Methode
Het onderzoek bestond uit een kwalitatief deel in de vorm van een semigestructureerd interview en een kwantitatief deel in de vorm van een korte vragenlijst. Een interviewschema vormde de leidraad voor het interview en zorgde ervoor dat alle vragen werden gesteld door de interviewer. Elk interview werd eerst woordelijk getranscribeerd en geanalyseerd door middel van het programma Atlas.ti. Op basis van de antwoorden uit vragenlijst zijn grafieken gemaakt die gebruikt zijn voor beschrijvende statistiek.
Resultaten
Alle respondenten gaven aan geen rekening te houden met het Drentse dialect bij het opstellen van de melodieën en uitingen. Alle respondenten kunnen minstens één kenmerk benoemen van het Drentse dialect en de helft kan een voorbeeld noemen van een Drents accentpatroon. De logopedisten kunnen voorbeelden noemen hoe ze er rekening mee kunnen houden met het Drentse dialect. Er lijkt geen duidelijkheid tussen de professionals te zijn over wie verantwoordelijk is voor het rekeninghouden met het Drentse dialect.

Discussie
In het voorliggend onderzoek is getracht in kaart te brengen hoe logopedisten en muziektherapeuten rekening houden met de Drentse accentpatronen binnen SMTA-therapie bij patiënten met spraakapraxie en/of afasie. Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat de respondenten geen rekening houden met de Drentse accentpatronen binnen SMTA bij patiënten met spraakapraxie en/of afasie. Er kan worden geconcludeerd dat er algemene aanbevelingen omtrent SMTA-therapie bij Drentssprekende patiënten met spraakapraxie en/of afasie gedaan kunnen worden, ondanks de beperkingen van het onderzoek. Bevat tevens een samenvatting in het engels

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2019-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk