De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Perspectief op duurzame mogelijkheden vanuit de bewoners van de wijk Paddepoel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Perspectief op duurzame mogelijkheden vanuit de bewoners van de wijk Paddepoel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de gevolgen van klimaatveranderingen te beperken, zijn er verschillende internationale afspraken gemaakt. De meest recente is het klimaatakkoord van Parijs, waarin verschillende maatregelen zijn beschreven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Per deelnemend land is er in Europa rekening gehouden met de doorrekening van de vermindering van de broeikasgassen. Nederland loopt achter op de doeleinden die gezet zijn voor 2020.
Als oplossing wordt vaak de burgerparticipatie aangedragen als een belangrijke hoeksteen van de energietransitie. Door de jaren heen was de burger alleen een consument van energie, maar nu is het ook mogelijk om zelf energie te produceren. Toch is er binnen het duurzaamheidsbeleid van de overheid en bedrijfsleven nog geen duidelijke rol weggelegd voor de burger.
Door de samenwerking op te zoeken met de plaatselijke bewoners, bestaat er meer kans op draagvlak en bewustzijn over verduurzaming en de energietransitie. De laatste jaren is de burgerparticipatie op het gebied van energie in opkomst, waarbij vooral zonne- en windenergie veel aandacht krijgen. Ook op dorps- en wijkniveau is deze ontwikkeling gaande, waarbij op kleinere schaal energieprojecten worden gestimuleerd en gerealiseerd.
Het uitgangspunt van dit onderzoek, in opdracht van stichting Paddepoel Energiek, is de wijk Paddepoel in Groningen die energieneutraal wil worden. De rol van de bewoners is belangrijk, daarom zal er gekeken worden naar hun visie op de mogelijkheden rondom verduurzaming en de energietransitie in Paddepoel. De hoofdvraag luidt:
“Wat zijn de eisen, wensen en behoeften van de bewoners van de wijk Paddepoel ten aanzien van verduurzaming, de energietransitie en energieopslag?”

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHuman Technology
AfdelingInstituut voor Engineering
PartnersKenniscentrum Noorderruimte
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk