De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Test-hertest betrouwbaarheid van een spieruithoudingsvermogen protocol waarbij symptoom intensiteit geen rol speelt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Test-hertest betrouwbaarheid van een spieruithoudingsvermogen protocol waarbij symptoom intensiteit geen rol speelt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Om de meeste fysieke ADL-activiteiten te kunnen uitvoeren, is voornamelijk het spier-UHV belangrijk. Met name het spieruithoudingsvermogen van de m. quadriceps. Zwakte van de quadriceps, wordt steeds meer herkend als een marker van morbiditeit en mortaliteit bij onder andere COPD en hartfalen. Het is in de praktijk van belang om het spieruithoudingvermogen in kaart te brengen omdat de ernst van de ziekte niet in verband staat met de mate van afname van het spieruithoudingvermogen. Er is echter nog geen duidelijk protocol om het spieruithoudingsvermogen in kaart te brengen. De bestaande protocollen gaan door tot totale uitputting. Echter, meet men hierbij daadwerkelijk het spieruithoudingsvermogen, of het doorzettingsvermogen, de pijndrempel, angst, motivatie etc. van de participant?
Doelstelling: Het doel van dit onderzoek is dus om de test-hertest betrouwbaarheid van een nieuw spier-UHV-protocol te meten. Tevens is het doel om de invloed van symptoomintensiteit te meten waarbij er gestreefd wordt naar een zo klein mogelijke rol van symptoomintensiteit.
Methode: 39 gezonde jongvolwassenen ondergingen tweemaal een herhaalde inspanningstest op de Humac Norm. Door de work per repetition (in N/m) werd het relatieve spieruithoudingsvermogen bepaald. Symptoomvariabelen werden met behulp van verschillende vragenlijsten gekwantificeerd en in kaart gebracht. Een ICC is berekend om de test-hertest betrouwbaarheid te toetsen. Spearman correlatie, Wilcoxon rangsomtoets en een Kruskall Wallis toets zijn berekend om de invloed van symptoomvariabelen te bepalen.
Resultaten: Er is hoge ICC gevonden tussen de hoogste waarden en laagste waarden (ICC: 0,97, 0,956). Er is geen significant verschil gevonden tussen de procentuele afname van meting 1 en 2 (p=0,07). Er zijn geen tot zwakke correlaties gevonden tussen de absolute afname en alle symptoomvariabelen (range: r=0,05 – r=0,44).
Conclusie: Het ontwikkelde protocol kan op betrouwbare wijze worden toegepast op gezonde jongvolwassenen. De test-hertest betrouwbaarheid is hoog. Symptoomintensiteit had geen significante invloed op het prestatievermogen van de participant. Verder onderzoek met cardiorespiratoire patiënten wordt aanbevolen.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk