De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Openbare Les: Schillen van het verschil

Sociaal handelen midden in het stedelijke leven

Rechten:

Openbare Les: Schillen van het verschil

Sociaal handelen midden in het stedelijke leven

Rechten:

Samenvatting

Op welke wijze verhouden we ons tot het verschil en de diversiteit in de
samenleving? Welke impact heeft onze manier van denken over verschil op het
handelen van sociaal werkers binnen de stedelijke context? Is een stad
eenduidig te beschrijven? Hoe kunnen we in het onderwijs het engagement van
studenten inzetten als een kennisbron? In haar openbare les geeft Tina Rahimy
een kritische uiteenzetting van de drie concepten: sociaal werk, stedelijkheid en
superdiversiteit. De lector laat zien dat deze begrippen een oude manier van
denken over diversiteit en handelen voortzetten. In haar tekst gaat Rahimy op
zoek naar nieuwe begrippen. Deze kritische zoektocht naar een inclusieve
samenleving is geen eenzijdig proces. De uiteenzettingen in deze openbare les
worden begeleid door persoonlijke verhalen en zelfreflectieve intermezzo’s.
Naast het introduceren van alternatieve begrippen en andere manieren van
denken is Rahimy ook in haar onderzoek op zoek naar nieuwe perspectieven op
inclusie en uitsluiting. De perspectieven van jongeren – hun visie, hoop en
kritische kanttekeningen – vormen hierbij een inspiratiebron. Rahimy is op een
experimentele en narratieve wijze op zoek naar open expressieve ruimtes. In
deze open ruimtes wordt er plaatsgemaakt voor een verscheidenheid van
uitingen waardoor jongeren vanuit hun belevingswereld een visie over het
sociaal werk en een rechtvaardige samenleving formuleren. In samenwerking
met studenten en docenten zullen in dit lectoraat nieuwe perspectieven worden
onderzocht op ethische vraagstukken en emancipatoire processen. Het
uiteindelijke streven is om via dit lectoraat een synergie te creëren tussen
onderzoek en educatie in het sociale domein.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Talentontwikkeling
Datum2018-06-19
TypeLezing
ISBN978-94-93012-01-1
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk