De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwe methodiek: bachelorstudenten ondersteunen bij schrijven en denken tijdens praktijkonderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Nieuwe methodiek: bachelorstudenten ondersteunen bij schrijven en denken tijdens praktijkonderzoek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoewel veel vakken in het hbo worden afgesloten met een geschreven product, worstelt menig student met academische schrijfvaardigheid. Zo ook bij de tweedegraads lerarenopleidingen van het cluster Talen van Hogeschool Rotterdam, waar studenten hun vakdidactisch afstudeeronderzoek afronden met een beknopt onderzoeksartikel.
Vijf opleiders doorliepen samen een ontwerpproces gericht op de ontwikkeling van een didactisch hulpmiddel bij het schrijven en het begeleiden van het schrijfproces: De Schrijfmaat. Deze tool biedt ondersteuning in de vorm van controle vragen en hieraan gekoppelde schrijf- en denkopdrachten voor in de voorbereidings-, uitvoerings-, reflectie en (eind)redactiefase. De Schrijfmaat kan worden ingezet door studenten zelf, en door peers en opleiders bij het geven van feedback. De vier onderliggende ontwerpeisen kunnen tevens behulpzaam zijn bij het vormgeven van ondersteuning bij het schrijven van andere genres.
De eerste gebruikerservaringen zijn positief en geven aan dat inhoud en opzet van de tool nuttig zijn, met name voor studenten die moeite ondervinden met het denk- en schrijfproces tijdens het afstudeeronderzoek. De vormgeving was voor verbetering vatbaar, zowel qua ontsluiting van de inhoud als aantrekkelijkheid. Expliciete instructie aan zowel begeleiders als studenten met betrekking tot het doel en de inzet blijft nodig om hen de tool te laten inzetten. Het samen onderzoekend werken heeft volgens de betrokken begeleiders bijgedragen aan ontwerp- en professionaliseringsdoelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Talentontwikkeling
Gepubliceerd inTijdschrift voor Lerarenopleiders Velon, Vol. 44, Uitgave: 3
Datum2023-10-15
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk