De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen voor spraak en taal

een onderzoek in de gemeente Ridderkerk naar de visie van logopedisten en leerkrachten op de logopedische screening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen voor spraak en taal

een onderzoek in de gemeente Ridderkerk naar de visie van logopedisten en leerkrachten op de logopedische screening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
In de Nederlandse gezondheidszorg wordt er gehandeld volgens de Wet publieke gezondheid (2008). Binnen logopedie valt preventieve logopedie onder deze wet. Het doel van preventieve logopedie is het vroegtijdig opsporen van spraak- en taalproblemen op zowel jonge leeftijd als op de basisschoolleeftijd, zodat dit zo vroeg mogelijk kan worden gediagnosticeerd en worden behandeld (Gerrits, van Niel & Beers, 2015).
In de gemeente Ridderkerk worden er bezuinigingen uitgevoerd op de logopedische screening. Aangezien er geen landelijke procedure van de logopedische screening bestaat en geen screeningsinstrument een gouden standaard vormt, wordt de aanbeveling uit de richtlijn TOS van de NVLF opgevolgd: “Totdat meer evidentie beschikbaar is, spelen de mening van cliënt en professional in relatie tot de kosten van de signalering en de beschikbaarheid van de instrumenten een doorslaggevende rol in de geformuleerde aanbeveling” (NVLF, 2017, p. 41). Het doel van het huidige onderzoek is het opstellen van aanbevelingen voor Logopediepraktijk de Spraakfabriek en Logopediepraktijk de Praatstoel over de uitvoering van de logopedische screening die bij kleuters en peuters vanaf 2021 afgenomen gaat worden.

Methode
Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij de visies van logopedisten en leerkrachten op de logopedische screening zijn verzameld door middel van twee focusgroepen. De focusgroepen bestonden uit twee homogene groepen. Focusgroep één bestond uit zeven logopedisten en focusgroep twee uit zes leerkrachten. Na afloop zijn de transcripten van de focusgroepen geanalyseerd middels open, axiaal en selectief coderen. Daarnaast heeft er een membercheck plaatsgevonden.

Resultaten
De participanten hebben hun visie gedeeld over de volgende geselecteerde categorieën: de huidige uitvoering, verantwoordelijkheden van de betrokkenen, screeningsinstrumenten en de procedure. Binnen deze categorieën zijn de ervaringen gedeeld. Daarnaast is er besproken hoe de logopedische screening er in de toekomst uit moet komen te zien.

Conclusie en aanbevelingen
De logopedisten en leerkrachten zijn tevreden over de logopedische screening, maar er zijn ook verbeterpunten. Onder andere het moment van screenen, het screeningsinstrument en een voorsignalering om een selectie van kinderen te maken worden genoemd. De participanten beschrijven de volgende uitvoering van de logopedische screening in de ideale situatie als volgt: het screenen van peuters op taal en spraak middels een doorverwijzing van de consultatiebureau arts naar het logopedisch spreekuur. Op de kleuterleeftijd stelt de leerkracht, aan de hand van het screeningsinstrument de Signaleraar, een groep met risicokinderen samen uit de groepen 1 en 2. Vervolgens worden deze kinderen door de logopedist gescreend met een aangepaste versie van het Logopedisch Screeningsinstrument (LSI) en/of de Kleutertoets. Bij deze kinderen worden alle logopedische gebieden in kaart gebracht. In de ideale situatie wordt de bovenstaande uitvoering aanbevolen aan Logopediepraktijk de Spraakfabriek en Logopediepraktijk de Praatstoel.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingLogopedie
AfdelingIVG
Datum2021-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk